ABK (Anybody Killa) - While You’re Sleeping

[Verse 1]
[Ayet 1]
Now I lay me down to sleep
Şimdi beni uyumak için yatırıyorum
I pray my dreams don’t slowly creep
Dua ediyorum dualarım yavaş yavaş sürünmez
Caught up in a web with no escape
Kaçışı olmayan bir ağa yakalandı
Something the mind can’t break unless you wide awake
Uyanık olmadıkça zihnin kırılamayacağı bir şey
Have you ever had a nightmare, and been scared?
Hiç bir kabus gördün mü ve korktun mu?
Then woke up in the morning and forgot it was there
Sonra sabah uyandım ve orada olduğunu unuttum
Then the shit really happens like deja-vu
Sonra bok gerçekten deja-vu gibi olur
But you sit back and act like you never knew
Ama arkanıza yaslanın ve hiç bilmediğiniz gibi davranın
The same situation happened in my life
Aynı durum hayatımda da oldu
And I feel that I sould tell it cause the timing is right
Ve bunun zamanlamanın doğru olduğuna sebep olduğunu söyleyebilirim.
Now the only reason that I’m speakin’ is cause I’m teachin’
Şimdi konuşmamın tek sebebi öğretmendir.
Thinkin’ if I let it out my head’ll stop tweakin’
Sıska çıksam, başımın kesilmesine izin vermez
Mixed emotions caused from stress
Stresten kaynaklanan karışık duygular
That reunite when you lay your head down to rest
Başını yatmak için uzanınca bu birleşme gerçekleşir.
It’s like creatures of the night leavin nothing but bad news
Gecenin yaratıkları, hiçbir şeyden ziyade kötü haberlere benzer.
And things about the future that might make you confused
Ve kafanızı karıştırabilecek geleceğe dair şeyler


[Verse 2]
[2]
I remember way back in the day
Gün içinde hatırlıyorum
At the age of 13 before moms passed away
Anneler vefattan önce 13 yaşında
The dreams that I had people said weren’t right
İnsanların sahip olduğu hayaller doğru değildi
Like the evilness of afterlife lurkin’ in the night
Gece hayatının kötülüğü gibi
Candlelight blew out, bed stops shakin’
Mum ışığı patladı, yatak shakin durur
Down on my knees prayin’, askin’ to be taken
Dizlerimin üstünde dua ediyorum, çekilmek
To another life where it’s safer than this
Bundan daha güvenli olan başka bir hayata
Not a dream but reality I hope for this wish
Bir rüya değil ama gerçek bu dilek için umut ediyorum
But it never came true so I’m stuck in this place
Ama bu hiç gerçek olmadı, ben de bu yerde sıkıştım
Just a native actin’ crazy that keeps changin’ his face
Sadece yerli bir aktin ‘çılgın yüzünü değiştirir’
Searchin’ for the final answer so I can spread the word
Son cevabın aranması için kelimeyi yayabilirim
Now that you really see me I’m just askin’ to be heard
Şimdi gerçekten gördüğün gibi, sadece duyulmak istiyorum.
We all in this together, so they call us night crawlers
Hepimiz bu işte beraberiz, bu yüzden gece gezginleri diyorlar
Think the world’s feelin’ weary because we gettin’ smarter
Dünyanın bıkkın olduğunu düşünüyorum çünkü daha akıllı oluyoruz
Silohettes in the hallway, dead men holla
Koridorda Silohettes, ölü erkekler holla
Can’t sleep at night cause the spirits won’t allow ya
Geceleri uyuyamıyorum, ruhlar sana izin vermez.


[Blaze Ya Dead Homie Talking]
[Blaze Ya Ölü Homie Konuşuyor]
You know bein’ dead
Öldüğünü biliyorsun
I remember thinkin’ death would be horrible and terrifying
Hatırlıyorum ki, ölüm dehşet verici ve korkutucu olurdu.
Shit, I mean that’s what everybody thinks
Kahretsin, demek istediğim herkes böyle düşünüyor
But now, having died and shit
Ama şimdi, öldü ve boktan
I can now see everything
Şimdi herşeyi görebiliyorum
Like every question the living have, I now know the answers to
Yaşadığı her soru gibi, şimdi cevapları biliyorum.
It’s like I’m awake now, and living was just a dream
Şu an uyanıkım ve yaşamak sadece bir rüyaydı.


[Verse 3]
[3]
Call me the dream catcher, mother earth smoker
Bana rüya avcısı deyin, ana dünya içicisi
Peyote pack piece pipes hallucinatin’ toker
Peyote paketi parça borular halüsinatin ‘toker
Blessed with the wisdom that you see in my eyes
Gözlerimde gördüğünüz bilgelikle kutsanmış
Don’t be surprised if you ever think you caught up inside
İçine takıldığını düşünürsen şaşırma.
Like the awakaning of life, or the passion of death
Yaşamın uyanışı ya da ölüm tutkusu gibi
That keeps you jumpin’ up in shivers from ice cold breath
Bu seni buz gibi soğuk havalarda titremeye sürükler.
Now you swear you’re being followed everytime that you rest
Artık yemin ettiğin her zaman takip edildiğin için yemin ederim.
Or you feel sharp pains drillin’ deep in your chest
Ya da göğsünüzün derinliklerinde keskin ağrılar hissediyorsunuz
I don’t expect anyone to believe if they don’t want to
İstemiyorlarsa kimsenin inanmasını beklemiyorum
But don’t expect yourself to rest in peace when spirits haunt you
Ama ruhların sizi rahatsız ettiğinde huzur içinde dinlenmeyi beklemeyin
Make your choice people dream it or not
Seçtiğiniz insanların hayalini kurmasını sağlayın ya da yapmayın
It’s time to look into the situation we got
Elimizdeki duruma bakmanın zamanı geldi.
Pinpoint the whole problem, get rid of all the anger
Bütün sorunu saptayın, tüm öfkeden kurtulun
Release all the stress before the world becomes a stranger
Dünya bir yabancı olmaya başlamadan önce tüm stresi serbest bırak
Medicine man above your headboard with a dream catcher
Bir rüya yakalayıcı ile başlık üzerinde tıp adam
In the blood of the boogie man the warrior’ll protect ya
Boogie adamın kanında savaşçı seni koruyacak

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/whileyouresleeping.html