ABK (Anybody Killa) - Way We Roll

Roll, Roll, wooo
Rulo, Rulo, wooo


Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!
I’m always out of control
Ben her zaman kontrolden çıkıyorum
Steady moving this is how we roll
Bunu sürekli hareket ettirmek
Only streets know where we go
Sadece sokaklar nereye gittiğimizi biliyor
Cause I ain’t got to stay in one place
Çünkü tek bir yerde kalmam gerek


[ABK]
[ABK]
The wheels on a bus go round and round
Bir otobüsteki tekerlekler yuvarlak ve yuvarlak
Smokin’ different weed from town to town
Kasabadan kasabaya farklı ot kokuyor
I guess I’ll see you when I get there
Oraya vardığımda seni göreceğim
Have it rolled up cause you know how I love them blunts
Yuvarlanmış mı? Neden onları künt sevdiğimi biliyorsun


[Esham]
[Esham]
Man, I got 10’s and 20’s whatever you need
Dostum, ihtiyacın olan her şeyde 10’lar ve 20’ler var.
But since you’re my homie dog, you smokin’ for free
Ama sen benim köpeğim olduğun için, sigara içiyorsun.


[ABK]
[ABK]
I got mad love from my people for my people
Halkımdan halkım için deli aşkım var
Actin’ the same cause we all see equal
Ayni sebep hepimiz eşit görüyoruz
No different, we bleed the same
Farklı değil, aynı kanamalıyız
So when you see, quit bein’ all strange
Gördüğün zaman, tüm tuhaflaşmayı bırak.


[Esham]
[Esham]
Hey, hey, what’s up man?
Hey, n’aber dostum?
[ABK]
[ABK]
What’s up dog?
N’aber köpeği?
[Esham]
[Esham]
I didn’t want to bother you or nothing
Seni rahatsız etmek istemedim ya hiç
But I wanted to say, what’s up you know?
Ama şunu söylemek istedim, ne biliyorsun?
[ABK]
[ABK]
What’s up, yeah
N’aber, evet
[Esham]
[Esham]
Just wanted to tell to keep doing what you’re doing
Sadece ne yaptığını yapmaya devam etmek istedim
Which is real
Hangisi gerçek


Whooo!! [x3]
Whooo !! [X3]


Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!
I’m always out of control
Ben her zaman kontrolden çıkıyorum
Steady foolin’ this the way we roll
Sürekli foolin ‘bu şekilde rulo
Only streets know where we go
Sadece sokaklar nereye gittiğimizi biliyor
Cause I ain’t got time to stay in one place
Çünkü tek bir yerde kalmak için zamanım yok


[ABK]
[ABK]
Back on the streets with a new release
Yeni bir sürümle sokaklara geri dönün
Road Fools all day man fuck the police (fuck ’em)
Bütün gün yol aptallar polisi siktir et (lanet olsun)
Let’s go, let’s go is what we be thinkin’ (let’s go)
Haydi gidelim, hadi gidelim, biz diyelim ki (hadi gidelim)
Back to the hotel so we can start drinkin’
Drinkin’e başlayabiliriz.
You know this night has just begin
Biliyorsun bu gece yeni başladı
Road Folls in this bitch call a friend (holla back)
Bu kaltaktaki Yol Folileri bir arkadaşını çağırır (holla geri)
Don’t be nervous just relax
Gergin olmayın sadece rahatla
You got some things to go along with this sack (it’s all rolled)
Bu çuvalla birlikte gitmek için bazı şeylerin var (hepsi yuvarlandı)


Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!
No fuckin’ with the way we roll (we roll)
Rol yapma şeklimiz yok (yuvarlanıyoruz)
We do it with the fuckin’ hydro
Bunu lanet hidro ile yapıyoruz
Hey yo, yo ho he’s my ho
Hey sen nasılsın o benim hoarım
Hey, ho (hey, ho) [x2]
Selam, ho!


Hey, hey, hey
Hey hey hey
Dannana
Dannana
I’m spittin’ game to you
Ben sana kızarım ben
Hey, hey, hey
Hey hey hey
Dannana
Dannana
Just here to entertain for you
Sadece senin için eğlendirmek için burada
Hey, hey, hey
Hey hey hey
Dannana
Dannana
So won’t you do me later? (I’m skin’ weed)
Öyleyse sonra yapmaz mısın? (Ben cildim otum)
Hey, hey, hey
Hey hey hey
Come and hang with me
Gel ve benimle takıl
I’ll take you out to eat
Seni yemeğe çıkaracağım
Cause we be fools
Çünkü biz aptalız


Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!
No fuckin’ with the way we roll (we roll)
Rol yapma şeklimiz yok (yuvarlanıyoruz)
We do it with the fuckin’ hydro
Bunu lanet hidro ile yapıyoruz
Hey yo, yo ho he’s my ho
Hey sen nasılsın o benim hoarım
Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!


Hey, ho (hey, ho)
Selam, ho!
I’m always out of control
Ben her zaman kontrolden çıkıyorum
Steady foolin’ this how way we roll
Sürekli foolin ‘nasıl bu şekilde rulo
Only streets know where we go
Sadece sokaklar nereye gittiğimizi biliyor
Cause I ain’t got time to stay in one place [x2]
Çünkü tek bir yerde kalmak için zamanım yok [x2]


I ain’t got time to stay in one place [x5]
Tek bir yerde kalmak için zamanım yok [x5]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/wayweroll.html