ABK (Anybody Killa) - Up My Sleeve

[Chorus:]
[Koro:]
Nobody knows what I’m going to do next
Kimse ne yapacağımı kimse bilmiyor
Ain’t no tellin’ what’s up my sleeve
Kolum ne anlama geliyor?
Nobody knows what I’m going to do next
Kimse ne yapacağımı kimse bilmiyor
Ain’t no tellin’ what’s up my sleeve
Kolum ne anlama geliyor?
Nobody knows what I’m going to do next
Kimse ne yapacağımı kimse bilmiyor
Ain’t no tellin’ what’s up my sleeve
Kolum ne anlama geliyor?
Nobody knows what I’m going to do next
Kimse ne yapacağımı kimse bilmiyor
Ain’t no tellin’ what’s up my sleeve
Kolum ne anlama geliyor?


[Anybody Killa:]
[Kimse Killa:]
Watch out! Hey, something’s lurking, staring right at you
Dikkat et! Hey, bir şey gizleniyor, sana doğru bakıyor
I can feel your souls been waiting to let all my spirits through
Ruhların tüm ruhlarımdan geçmesini beklediğini hissediyorum.
So many faces on my spin
Benim spinimdeki pek çok yüz
Words I write, remembering
Yazdığım kelimeler, hatırlamak
All these legends that we speak
Konuştuğumuz tüm bu efsaneler
Stories told, draw minds in deep
Hikayeler anlattı, derin düşünceler çiz
Who can face the blackest cloud,
Kim en kara bulutla yüzleşebilir,
When lightening strikes on solid ground
Katı zeminde grevleri aydınlatırken
Who will be left, to see the mist
Kim bırakılacak, sis görecek
Of afterlife, and happiness
Ömrünün ve mutluluğun
Up my sleeve, there’s so many things
Kolumun üstünde, çok fazla şey var
Who knows what this killer brings?
Bu katilin ne getirdiğini kim biliyor?
Hypnotized, inside your mind
Zihnin içinde hipnotize
But still you can’t see me
Ama hala beni göremiyorsun


[Chorus]
[Koro]


Here I go again, another check
İşte yine başlıyorum, başka bir çek
Nobody knows what the fuck I’m after
Kimse ne peşimde olduğumu bilmiyor
Now you see me now you can’t, disappear
Şimdi görüyorsun şimdi yapamazsın, yok olur
Why you think ABK is so weird?
Neden ABK’nin bu kadar garip olduğunu düşünüyorsun?
But fuck that, I got warrior skills!
Ama lanet olası, savaşçı becerilerim var!
I can vanish like that, *snap* for real!
Bunun gibi yok olabilirim, * gerçek * için!
Swoosh Gone! Like a dollar bill.
Swoosh Gitti! Bir dolarlık banknot gibi.
I’ll have you’re ass shiverin’ with chills
Kıçına shiva ‘kıçını kıracağım


[Break:]
[Bölün:]
I’m a psycho, going crazy can’t seem to get my head straight
Ben bir psikopatım, çıldırmak başımı düz göremez
I’ll these visions, I keep havin’, want to take my breath away
Bu vizyonları kullanacağım, solumaya devam etmek istiyorum.
Non-believers stay alert because this world keeps changing
Müminler inanmazlar çünkü bu dünya değişmeye devam ediyor
Up my sleeve’s a remedy, to keep you from decaying
Kolumun çürümesinden sakınmak için bir çare


[Chorus]
[Koro]


[Break:]
[Bölün:]
I’m a psycho, going crazy can’t seem to get my head straight
Ben bir psikopatım, çıldırmak başımı düz göremez
(CAN’T GET MY HEAD STRAIGHT)
(KAFAYI ALIYORUM)
I’ll these visions I keep havin’, want to take my breath away
Bu vizyonları yıkıyorum, nefesimi almak istiyorum
(TAKE MY BREATH AWAY)
(Benim nefretimi uzattım)
Non-believers stay alert because this world keeps changing
Müminler inanmazlar çünkü bu dünya değişmeye devam ediyor
(THIS WORLD KEEPS CHANGING)
(BU DÜNYA KEEPS DEĞİŞİMİ)
Up my sleeve’s a remedy, to keep you from decaying
Kolumun çürümesinden sakınmak için bir çare
(Keep you from decaying…)
(Seni çürütmekten korusun …)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/upmysleeve.html