ABK (Anybody Killa) - Tools

[Verse 1: Anybody Killa]
[Ayet 1: Herkes Killa]
I wanna know where the fuck are my down ass underground killas
Lanet olası yeraltı kilometrelerinin nerede olduğunu bilmek istiyorum.
Straight cap peelas
Düz kapaklı peelas
Walkin’ the earth, been mean since birth
Dünyayı yürek, doğumdan beri demek istedim
Takin’ every damn thing in sight that’s worth
Görülecek her lanet şeyi hesaba katmak
Somebody stabbin’ you in the back, for a pebble of crack
Birisi senin arkada, bir çakıl çakıl taşıyor
Eastside, bitches like that
Eastside, orospular böyle
Sometimes I feel that I can’t eat, can’t sleep
Bazen yemek yiyemediğimi hissediyorum, uyuyamıyorum
Put me in a hole baby, 6 feet deep
Beni bir delik bebeğe koy, 6 metre derinliğinde
Better yet, just leave me alone
Daha iyisi, beni yalnız bırak
I’ve survived this long with a microphone
Bu kadar uzun bir mikrofon ile hayatta kaldım
Roamin’ the streets, mean muggin’ police
Sokaklarda dolaşmak, muggin polisi demek
Left hand on my nuts right grippin’ a piece
Fındıklarımda sol elim doğru bir parça
So now I feel that I owe it to y’all
Yani şimdi kendime borçlu olduğumu hissediyorum.
You’re the reason that I’m here instead of dead and gone
Öldüm ve gitmiş olmanın sebebi sensin.
And don’t think that I’m here to stress you out
Sizi strese sokmak için burada olduğumu düşünmeyin.
I just wanna let you know what I’m about
Sadece neden olduğumu bilmeni istiyorum


[Hook x2]
[Hook x2]
Tomahawks, shotguns, axes, chains
Tomahawks, av tüfeği, balta, zincir
These are all the thangs that a G brangs
Bunların hepsi bir G branşının
To your party, birthday, wedding, funeral
Partine, doğum gününe, düğüne, cenaze törenine
Streets is crucial, competition zero
Sokaklar çok önemli, rekabet sıfır


[Verse 2: Anybody Killa]
[Verse 2: Herkes Killa]
Face facts, do the math
Yüz gerçekleri, matematik yapmak
You can try to relax but this killa ain’t like that
Rahatlamaya çalışabilirsin ama bu killa öyle değil
Wait a minute, let me tell the truth
Bir dakika bekle, gerçeği söyleyeyim
I’m relaxed like a motherfucka, tomahawking a fool
Ben bir aptal gibi rahatım, bir aptalı tomahawking
Walk away just keeping my cool
Sadece serinimden uzak dur.
Like I’m sneaking in line at a big venue
Gibi büyük bir yerde gizlice sinsice
No traits, no motive, nobody, no clue
Özellik yok, sebep yok, kimse yok, ipucu yok
Yo Blaze, am I right? (WOOP WOOP!)
Yo Blaze, haklı mıyım? (WOOP WOOP!)
That’s what the fuck I’ve been tryin’ to say
Ben de öyle demeye çalışıyorum.
Me and my whole damn family actin’ murderous ways
Ben ve tüm lanet ailem ölümcül yollarla hareket ediyor.
That’s why we only gather once a year
Bu yüzden yılda sadece bir kere toplanıyoruz
Because the world really can’t afford to disappear
Çünkü dünya gerçekten ortadan kalkmayı göze alamıyor
So now we all break bread, never misled
Şimdi hepimiz ekmek kırıyoruz, asla yanılmıyoruz
And the drama that I bring you will never forget
Ve seni getireceğim drama asla unutmayacağım
And the ones that’s down no matter where you’re at
Ve nerede olursanız olun aşağı doğru olanlar
I’m just here to let you know that I got your back
Sadece arkana döndüğümü bilmeni istiyorum.


[Hook x2]
[Hook x2]
Tomahawks, shotguns, axes, chains
Tomahawks, av tüfeği, balta, zincir
These are all the thangs that a G brangs
Bunların hepsi bir G branşının
To your party, birthday, wedding, funeral
Partine, doğum gününe, düğüne, cenaze törenine
Streets is crucial, competition zero
Sokaklar çok önemli, rekabet sıfır


[Verse 3: Blaze Ya Dead Homie]
[Ayet 3: Blaze Ya Ölü Adam]
I’m hard as the come, homie don’t be slippin’ actin’ dumb
Geldiğim kadar zorum, dostum aptalca davranmıyor!
Shove the pistol in your mouth, slightly quicker than some
Tabancayı ağzından biraz daha hızlı çek
The streets are talkin’ I be listenin’, hearin’
Sokaklar ‘ben dinleniyorum’ diyorlar.
Reppin’ for my thugs who got nothin’ to be fearin’
‘Korkmak için hiçbir şey yapmayan haydutlarım için yeniden’
Ask me if I ever been jacked, I’ve been screwed and taxed
Daha önce hiç kriko aldım mı diye sordum, vidalandım ve vergilendim.
And waxed, some suckas with two little stripes to attack
Ve mumlu, saldırmak için iki küçük çizgili bazı suckas
Mothafuckas ain’t shit, I’m a soulja
Mothafuckas, ben bir ruh değilim
Drag bodies into coffins, by they bitch ass shouldas
Vücutları tabutlara sürükleyin, onlar kıç shouldas tarafından orospular
Middle name Murder, Colton Grundy the rest
Orta isim Cinayet, Colton Grundy gerisi
You see me packin’ a gun in the vest
Beni yelekdeki bir silahı topladığımı görüyorsun
Now do your best to stay alive, I ain’t never gonna die
Hayatta kalmak için elinden gelenin en iyisini yap, asla ölmeyeceğim
Eternal like the galaxy, who wanna try me?
Beni denemek isteyen gökada gibi ebedi mi?
I tell you one more time for all the foes of mine
Sana tüm düşmanlarım için bir kez daha söyleyeyim
Ain’t no way, ain’t anybody gonna stop my shine
Hiç bir yol yok, kimsenin parlamamı durduramayacak
Do the drive-bys bitch smackin’ hoes and robberys
Araba sürtükleri orospu çocuğu
I do it for the streets and the money so respect me
Bunu sokaklar ve para için yapıyorum.


[Hook x4]
[X4 kanca]
Tomahawks, shotguns, axes, chains
Tomahawks, av tüfeği, balta, zincir
These are all the thangs that a G brangs
Bunların hepsi bir G branşının
To your party, birthday, wedding, funeral
Partine, doğum gününe, düğüne, cenaze törenine
Streets is crucial, competition zero
Sokaklar çok önemli, rekabet sıfır

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/tools.html