ABK (Anybody Killa) - The Vision

[Laughing]
[Laughing]


[Chorus: x4]
[Koro: x4]
I’m so muddy,
Ben çok çamurluyum
Your so muddy,
Senin çamurlu,
We’re so muddy,
Çok çamuruz.
Let’s get muddy
Çamurlu olsun


I swing a hatchet like a warrior,
Bir savaşçı gibi bir balta salladım.
Told you all the dirty history my life obserrved
Hayatım boyunca akıl almaz hikayemi anlattım.
Show’d you how to keep it rollin while you actin a fool and now you wanna get all muddy cause you underground too
Bir aptal gibi davrandığında nasıl devam edeceğini göstereyim ve şimdi tüm çamurluları da yeraltına götürmek istiyorsun.
Don’t be blinded by those mainstream raps
Bu ana akım rampaları tarafından kör olma
Eagle eyeing all your dollars but won’t give you a dap I’ve seen them come I’ve seen them go
Kartal, tüm dolarlarına dikkat ediyor ama sana bir dap vermeyeceğim onları gördüm Gördüm onları gördüm
People get so emotional
İnsanlar çok duygusal
Especially when you don’t let them know
Özellikle onları bilmediğin zaman
You see the love they show
Gösterdikleri aşkı görüyorsunuz
All I know is that I pay mad dues
Tek bildiğim deli ödemelerim olduğunu
So respect what you getting
Yani ne aldığına saygı duy
Cause I do it for you
Çünkü ben senin için yapıyorum
And if you feeling how I’m feeling
Ve nasıl hissettiğimi hissediyorsan
Then I’m doing it right
O zaman doğru yapıyorum
So let’s get muddy underground for the rest of our life’s’
Öyleyse hayatımızın geri kalanı için çamurlu yeraltı alalım.


[Chorus x6]
[Koro x6]


There is no history known not to have a trace of dirt on it
Üzerinde bir kir izi bulunmadığı bilinen bir tarih yoktur.
From history books, to scriptures, to missing literature
Tarih kitaplarından, kutsal kitaplara, eksik literatüre
Inner self or outer selves we’re all dusty in some way, shape or form
İçsel benlik ya da dışsal benler hepimiz bir şekilde, şekil ya da biçimde tozluyuz
It’s like a survival kit we rub on to keep unnoticed
Fark edilmeden devam etmemiz gereken bir hayatta kalma kiti gibi.
Some spread it on thin while others pack it on like it’s the fountain of youth
Bazıları onu zayıflatırken diğerleri diğerleri gençliğin çeşmesi gibi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/thevision.html