ABK (Anybody Killa) - Racist

Who gon grant you to be
Kim sana yardım etsin
RACIST
IRKÇI
Who gon grant you to be
Kim sana yardım etsin
RACIST
IRKÇI
Who gon grant you to be
Kim sana yardım etsin
RACIST
IRKÇI
That’s not my style
Bu benim tarzım değil
Get the fucc outta here
Fucc’i buradan çıkarın


[Repeat]
[Tekrar et]


People hate me because my skin
İnsanlar benden nefret ediyor çünkü cildim
Or the ways that I look at them
Ya da onlara baktığım yollar
Or is it becaus emy braids
Yoksa bencil emy örgüler mi?
Sometimes swing all in they face
Bazen hepsi yüzüne sallanır
Could it be pay nuthin
Nuthin ödeme olabilir mi
Hang on the blocc cuz I don’t give a fucc
Bloğa asıyorum çünkü bir fucc vermiyorum
Or is ti because my flow
Ya da ti benim akışım çünkü
Make a real muh fucca wanna lose control
Kontrolünü kaybetmek için gerçek bir muh fucca yapın
People hate me because they racist
İnsanlar benden nefret ediyorlar çünkü ırkçı
Actin like they neva seen a native goin places
Akrabalar, yerli bir yer buldular gibi
Muddy face and all
Çamurlu yüzü ve hepsi
Creepin up to attack and take out the frauds
Saldırılara ve sahtekarlıkları çıkarmaya kadar sürün
If you are here I suggest you bounce
Eğer buradaysan, seni zıplamanı öneririm
Unless you wanna see a tommy hawk split your mouth
Bir tommy şahini görmek istemiyorsan, ağzını ayır
In other words
Diğer bir deyişle
Put that racist in his place
O ırkçıyı onun yerine koy
Do what you gotta
Yapman gerekeni yap
No matta what it takes
Ne olursa olsun matta


[Chorus]
[Koro]


Get stopped by the cops
Polisler tarafından durdurulun
Cuz I represent
Cuz temsil ediyorum
Like it’s my fault
Benim suçum gibi
Your thoughts don’t mean shit
Düşüncelerin bok demek istemiyor
So they pull the race card, gang-related
Böylece yarış kartını çektiler, çete bağlantılı
Group in this in a hoopty faded
Bir grupta bu soluk soluk
Who do they think they are
Kim olduklarını düşünüyorlar?
Hatin on me cuz I’m raisin the cause
Hatin üzerimden üzülüyorum.
My life, my mind, my choices
Hayatım, aklım, seçimlerim
Fucc what they think
Fucc ne düşünüyor
I ignore hatin voices
Hatin seslerini görmezden geliyorum
Try to tell us how to dress
Bize nasıl giyineceğimizi anlatmaya çalışın
And how to act
Ve nasıl hareket edilir
And how to live
Ve nasıl yaşanır
Fucc that
Fucc bu
Well they can keep they balls
İyi onlar topları tutabilirler


You put your hands up
Ellerini kaldırdın
What what! ?
Ne ne! ?
You with the sticcer int he window
Sen sticcer int ile o pencere
It’s a fuccin sticcer
Fuccin stiği
What are you doin with that in your window
Pencerende bununla ne yapıyorsun?
It’s a fuccin sticker
Bu bir fuccin çıkartması.
Put your hand up and get down on the ground
Elini kaldır ve yere yat
THIS IS SOME BULL SHIT
BU BAZI BÜYÜK BOY


[Chorus]
[Koro]


Don’t you know I’m on top
Biliyor musun ben üstündeyim
Wanted dead or alive by the world
Dünya tarafından ölü ya da diri olarak aranıyor
Cuz I’m bringing somethin hot
Cuz bir şey sıcak getiriyorum
I’m a killa that you can’t stop
Ben duramayacağın bir killayım.
Never once will you see tied down on the tracks in a knot
Bir daha asla düğümdeki parçalara bağlanmış göreceksin
I get chased cuz I hate
Kovalandım çünkü nefret ediyorum
Now I’m ready to fight
Şimdi savaşmaya hazırım
If anybody wanna make it
Bunu yapmak isteyen biri varsa
Bring the move right on
Hareketi hemen getirin
And if your fuccin luccy
Ve eğer fuccininiz lucy ise
At your funeral they will play this song
Cenazende bu şarkıyı çalacaklar


He lived life for love and good
Hayatı aşk ve iyi yaşadı
Now he’s dead and gone
Şimdi öldü ve gitti
It’s his tim eor this world hatin
Bu onun dünyası
Doin others wrong
Başkalarını yanlış yapmak
How come people build up courage
İnsanlar nasıl cesaret oluşturuyor?
To hate on someone else
Birinden nefret etmek
That’s why I keep it underground
Bu yüzden yeraltında tutuyorum
Stay away from all the stress
Tüm stresten uzak durun


[Chorus]
[Koro]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/racist.html