ABK (Anybody Killa) - Party At The Liquor Store

[Anybody Killa]
[Killa]
There’s a party goin’ on, who’s comin’ with?
Devam eden bir parti var, kiminle geliyor?
To kill the rest of that warm 40, and grab ya shit
O sıcakların geri kalanını öldürmek için 40 ve ya al
I hope you got some money, cause I ain’t got your back
Umarım biraz paran var, çünkü arkana bakmadım
Especially how cheap you was on the chronic sack
Özellikle kronik çuvalın ne kadar ucuz olduğunu
There’s a party at the liqour store,
Liqour mağazasında bir parti var.
don’t be claimin’ broke
iddia etme
Actin’ like a cold 40 ain’t good on the throat
Soğuk bir 40 gibi davranmak boğazda iyi değil
Who you think that you foolin’? Cause it sure ain’t me
Sen kim olduğunu düşünüyorsun? Çünkü kesinlikle ben değil
Should’a borrowed five dollars from your old lady
Eski bayana beş dolar borç almalıyım.
Is there anybody’s cup as empty as mine?
Benimki kadar boş bir bardak var mı?
Pile into the Hoo-ride, seats recline
Hoo-ride içine kazık koltuklar yaslanmak
Stop at the weedspot, order up another
Yabancı otu durdur, başka bir tane sipariş et
This is how we do it, MUTHAFUCKA
İşte böyle yapıyoruz, MUTHAFUCKA
CD burned full of old school tracks
CD eski okul parçalarını dolu yaktı
On the corner of the party store shootin’ some craps
Parti dükkanının köşesinde bazı craps
If this is something that you normally see
Bu normalde gördüğünüz bir şeyse
then you probably live close to me
o zaman muhtemelen bana yakın yaşarsın


[Chorus]
[Koro]
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!
There was a party
Bir parti vardı
Anybody!
Herkes!
Party
Parti
Everybody!
Herkes!
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!


[Colton Grundy]
[Colton Grundy]
I showed up, showed up
Geldim, ortaya çıktı
Khaki’s creased
Haki’nin kırığı
And a chicken head hangin’ on either side of me
Ve her iki tarafımda da bir tavuk kafası var.
Sendin’ me to the store
Beni dükkana yolla
To cop some 40s
40 yaşını doldurmak için
And I take my time, and make my way around the party
Ve zamanımı alırım ve parti etrafında dolanırım
See my boy JD, and the weedspot on wheels
Oğlum JD’yi ve tekerlekler üzerinde otlu otu gör
65 Impala, drop top, and make the shit hop
65 Impala, üstünü bırak ve boku atla
Come on out, sparks the blunt, with two bitches
Dışarı çık, künt, iki sürtük ile kıvılcım
Then came through the skunk, we got fucked up!
Sonra skunktan geldik, berbat olduk!
Seconds passed, the chicken heads came back
Saniye geçti, tavuk kafaları geri geldi
Now it’s off to minglin’ and see who else up in the shack
Şimdi minglin’e gidip kulübede başka kim olduğunu görüyoruz.
The music started bumpin’, there ain’t no sign of the pigs
Müzik patlamaya başladı, domuzların belirtisi yok
If there was, I’d pull my shit and split they fuckin’ wigs
Olsaydı, benim pisliğimi çekerdim ve peruklarını kırardım
I’m high as fuck, and stumblin’ off six 40s
Sikeyim yüksek, ve altı 40’lı yıllardan beri stumblin
By the time I see my homie, ABK, up at the party
O zaman, partide ABG’yi gördüğümde partide
Chillin’ with seven hoes and they sell toes
Yedi çapa ile tüyler ürpertip ayak parmakları satıyorlar
Or they dream about sex and those in birthday clothes
Ya da seks hakkında ve doğum günü kıyafetlerinde rüyalar görürler


[Chorus]
[Koro]
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!
There was a party
Bir parti vardı
Anybody!
Herkes!
Party
Parti
Everybody!
Herkes!
There was a party at the liquor store
İçki dükkanında bir parti vardı
C’mon!
Hadi!


[Anbody Killa]
[Birisi Killa]
When I got there, shit was tight
Oraya vardığımda bok sıkıldı
So I rolled up a blunt of that chocolate tie
Bu yüzden o çikolatalı kravatın küntünü yuvarladım.
Everybody was chillin’ out front, sayin’ “What’s up?”
Herkes önden kalkıyordu, “Ne var ne yok?”
Walk in to grab a 40 as I spark my stuff
Eşyalarımı kıstırdığımda 40’a varamaya devam et
Went straight to the back where the brew be at
Demlenin olduğu yere geri döndü.
Grabbed a cold 4-0 and proceeded to crack
4-0 soğuk yakaladı ve çatlamaya başladı
Gotta dollar fifty sub and a bag of Better Made chips
Doları elli alt ve bir torba Better Made çipleri var
Phone number from the hot bottle return bitch
Sıcak şişe dönüş kaltak gelen telefon numarası
It was a good day, perfet day to party
Parti için iyi bir gün, perfet günü oldu
Hot bangin’ bootyliscious freaks actin’ horny
Sıcak bangin ‘bootyliscious ucube aktin’ azgın
Man, this party store is kinda like the club
Adamım, bu parti mağazası klüp gibidir
Besides the bums comin’ in, cause the beer’s cheap enough
Bumların içeri girmesi yanında, biranın yeterince ucuz olmasına sebep oluyor.
I was gettin’ my groove on, big straight pimpin’
Ben oluyorum, büyük düz pimpin ‘
Aisle of the party store, Bud Light sippin’
Parti mağazasının koruyucusu, Bud Light sippin ‘
I heard a gunshot, my drink dropped
Silah sesi duydum, içkime düştü
I coulda swore it was the fuckin’ cops
Ben lanet olası polisler olduğuna yemin ettim


[Robbery noises]
[Soygun sesleri]


[Chorus]
[Koro]
There was a robbery at the liquor store
İçkihanede bir soygun vardı
What happened?!
Ne oldu?!
There was a robbery at the liquor store
İçkihanede bir soygun vardı
What happened?!
Ne oldu?!
There was a robbery
Bir soygun oldu
A robbery?
Bir soygun?
Someone got shot
Birisi vuruldu
He got shot?!
Vuruldu?!
There was a robbery at the liquor store
İçkihanede bir soygun vardı
What happened?!
Ne oldu?!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/partyattheliquorstore.html