ABK (Anybody Killa) - Now You Know

[Whispers]
[Fısıltılar]
If you don’t know now you know, if you don’t know now you now
Eğer şimdi bilmiyorsan, şimdi bilmiyorsan şimdi


[Verse 1]
[Ayet 1]
First off, let me speak
İlk önce konuşmama izin ver
There’s some crazy motherfuckers I’ve been dying to teach
Öğretmek için can attığım bazı çılgın serseriler var.
About the ways of the underground
Yeraltının yolları hakkında
How it spins round and round by adding those terrifying sounds
O korkunç sesler ekleyerek nasıl yuvarlak ve yuvarlak döner
Make your way from the East to the West
Doğudan batıya doğru yol alın
And the North and the South Juggalos hear me out
Ve Kuzey ve Güney Juggalos beni duyuyor
You wanna know about me well it’s time for me to tell ya
Benim hakkımda bilmek istiyorsan, sana söylemem gereken zaman.
But it’s nothing familiar
Ama bu tanıdık bir şey değil
Known on the streets as ABK
Sokaklarda ABK olarak bilinir
Busting caps at the strays with a rusty ass throw away
Paslı bir eşek ile zor durumdaki busting kapaklar atmak
If you scared turn the lights on
Korkarsan ışıkları aç
I can see your heart steady pounding so I bet it won’t last long
Kalbinin sürekli vurulduğunu görebiliyorum, böylece bahse girerim uzun sürmeyecek
Pack the weed in the bong take a hit
Bong’da otu topla
And reminisce about some bullshit
Ve bir saçmalık hakkında anımsatmak
That’s how it is when you’re out of control
Kontrolünüz bittiğinde böyle oluyor.
A little something that I thought you should know
Bilmen gerektiğini düşündüğüm küçük bir şey


[Chorus]
[Koro]
Tell me why the hell does everybody in this world wanna know about us (What)
Bu dünyadaki herkesin neden bizi tanımasını istediğini söyle (Ne)
Tell me why the hell does everybody in this world wanna know about us (Come On)
Bu dünyadaki herkesin neden bizi tanımasını istediğini söyle (Hadi)
Tell me why the hell does everybody in this world wanna know about us (Yeah)
Bu dünyadaki herkesin bizi neden bilmek istediğini söyle (Evet)
Tell me why the hell does everybody in this world wanna know about us
Bu dünyadaki herkesin neden bizi tanımasını istediğini söyle bana.


[Verse 2]
[2]
Did you learn a little bit
Biraz öğrendin mi
From the rhymes that I spit
Tükürdüğüm tekerlemelerden
If not well it goes like this
İyi değilse de böyle gider
I’m crazy, fucked in the brain
Çıldırdım, beynimde becerdin
People say that I’m going insane
İnsanlar delirdiğimi söylüyor
Because the life that I chose underneath the concrete
Çünkü betonun altında seçtiğim hayat
Deep with a dead sleep in a killer’s beat
Katilin vuruşunda ölü bir uykuya daldı.
Away from the sun cause it hurts my eyes
Güneşten uzağa, gözlerimi acıtıyor
Like a vampire only come around at night
Bir vampir gibi sadece geceleri gelir
Brand new fuck you
Yepyeni lanet olsun
Blood sweat and tears now it’s time for me to break through
Kan ter ve gözyaşları şimdi kırılmamın zamanı geldi
Been such an outcast in so many ways
Birçok yönden böyle bir çıkma oldu
Now it’s time to clear my head and make you all amazed
Şimdi kafamı temizlemek ve hepinizi şaşırtmak zamanı
Words that I speak leave your ears infected
Konuştuğum kelimeler kulaklarını enfekte olsun
No need for bodyguards I’m your own protection
Korumalara gerek yok, ben senin kendi koruman benim
There’s only two things that I need
İhtiyacım olan sadece iki şey var
My juggalo family and a bag from JD
Juggalo ailem ve JD’den bir çanta


[Chorus]
[Koro]


[Bridge x14]
[Köprü x14]


Do you know
Biliyor musun


[Verse 3: Shaggy 2 Dope]
[Ayet 3: Shaggy 2 Dope]
Me and ABK we be like
Ben ve abk gibi olacağız
(Hold up man, you got too many cases on your hands)
(Adamı tut, ellerinde çok fazla dava var)
Besides if I told you then I’d have to choke you
Ayrıca sana söylesem, seni boğmak zorunda kalırdım.
Chop and cut you, strangle and smoke you
Doğrayın ve kestin, boğun ve sigara iç
Too much dirt that I can’t speak on it
Üzerinde konuşamadığım kadar kir var.
You think you know you dont know I put my kids on it
Bilmediğini biliyorsun, çocuklarımı üstüne koydum.
If it makes you think go ahead light a joint
Eğer düşünmene engel olur mu?
Cause you dont know, that’s the point
Çünkü bilmiyorsun, bu nokta


[Chorus fade out]
[Koro soldu]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/nowyouknow.html