ABK (Anybody Killa) - My Neighborhood

[ABK]
[ABK]
My neighborhoods full of drama, killas and thugs
Drama, killas ve haydutlarla dolu mahallelerim
Everybody’s representing by throwing em up
Herkes onları atarak temsil ediyor
With a quick hi, hello, or beat down baby
Hızlı bir merhaba, merhaba ya da bebeğimi yendi
Even the cops know the blocks that it’s all time crazy
Polisler bile tüm zamanların çılgınlıklarını bilirler.
It’s alright cause it’s home sweet hood
Her şey yolunda tatlı davlumbaz
Even though half of us is up to no good
Her ne kadar yarımız iyi olmasa da
You gotta love it when you born and raised
Doğduğunda ve büyüdüğünde sevmelisin
In place full of problems that you gotta face
Yüzleşmeniz gereken problemlerle dolu
I’m a native in the city of these Detroit streets
Bu Detroit caddelerinin şehirlerinden biriyim.
With a warrior mentality that won’t at ease
Kolay olmayacak bir savaşçı zihniyeti ile
Tomahawk in one hand, blunt in the other
Tomahawk bir yandan, diğer künt
So I can just get high and swing at motherfuckers
Bu yüzden sadece yüksek sevişebilir ve orospu çocuğuna sallanabilirim.
That’s how it is, I protect my shit
İşte böyle, bokumu koruyorum
On my front porch serving up free fat lips
Ön sundurmada serbest yağ dudaklarını servis ediyor
So come and see me if you down to hang
Gelip beni asarsan beni gör.
But when you visit in the mix you can’t be acting strange
Ama karışıma gittiğin zaman tuhaf davranamazsın.


[Chorus x4]
[Koro x 4]
My neighborhood ain’t what it’s all crack up to be
Benim mahallem her ne kadar çatlamak değil
So much drama
Çok dram


[Boondox]
[Boondox]
H-double o-d-c-o-v in the double 7-0 is where you finding me
Çift 7-0’daki H-double odcov, beni bulduğun yer.
With that front porch living got that lawn chair high
Bu ön sundurma yaşamı ile o sandalye yüksek sandalye var
But don’t mistake this lifestyle for a reason to try
Ama bu yaşam tarzını denemem için bir sebep yok
Cause it’s a reason to die, we straight country folk bangin
Çünkü ölmek için bir sebep, biz düz ülke halkıyız
Them dirt road junkies know them country folk slangin
Toprak yol bağımlıları onları ülke halkı dilini biliyor
Got that hard, that soft, that prescription for your mentals
O sert, o yumuşak, senin mentals için bu reçete var
My neighborhood homies got them backwoods credentials
Benim mahalle arkadaşlarım onları arka ağaç kimliklerine aldı
Two 4 door chevies, one’s on blocks, the other pumped out
İki tane 4 kapılı chevies, biri blokta, diğeri dışarı çıktı
Bad ass kids leaving grown folk’s punked out
Kötü eşek çocuklar büyümüş halkın punk yaptı
Trailer park cooking serving up that ass
Bu kıçına hizmet veren römork park
City folk’s cars swerving when them hoes walk past
Şehir halkının arabaları geçerken yürüyorlar.
Because them cornbread booties got em hypnotized
Çünkü onlar mısır ekmeği patlamaları hipnotize edilmişti
Spending college tuitions just to grip them thighs
Kolej eğitimlerini sadece bacaklarını kavramak için harcamak
My neighborhood to some might seem worlds away
Benim mahallem bazı dünyalar uzakta görünebilir
But this is where I stay, Red clay, G-A
Ama burada kalıyorum, Red Clay, GA.


[Chorus x4]
[Koro x 4]


[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[ABK]
[ABK]
Is on lock cause we like it that way
Kilitli olmamızın sebebi bu şekilde
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[ABK]
[ABK]
Is a place where the gangsta’s play
Gangsta’nın oynadığı yer
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[ABK]
[ABK]
Can see right through you if you don’t belong
Ait olmamanız durumunda doğru görebiliyorum
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[ABK]
[ABK]
Can defeat all the weak and build up the strong
Tüm zayıfları yenebilir ve güçlü olanı kurabilir
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[Boondox]
[Boondox]
Is on some shit like you ain’t never seen
Hiç görmediğin gibi boktan
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[Boondox]
[Boondox]
Red dirt roads full of thugs and fiends
Thugs ve fiends dolu kırmızı toprak yollar
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[Boondox]
[Boondox]
Country fucking mouths ain’t never heard of no blocks
Ülke lanet olası ağızlar hiç bloktan haber alamaz
[Female]
[Kadın]
My neighborhood
Komşum
[Boondox]
[Boondox]
Is so far out, don’t bother calling no cop
Çok uzakta, polis aramayı rahatsız etme


[Chorus x4]
[Koro x 4]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/myneighborhood.html