ABK (Anybody Killa) - Mental Evaluation

I don’t care what they think about me [x3] (Evaluation)
Benim hakkımda ne düşündükleri umrumda değil [x3] (Değerlendirme)
My mental evaluation says I need help [x2]
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var diyor [x2]


I reposition in a,
Bende yeniden konumlandırıyorum
Fatal position then ill,
Ölümcül pozisyon hastalanır,
Choke him out until he’s
O kadar ona boğul
Out of commission then I’ll,
O zaman komisyonum bitecek
Drive around looking where I can ditch him a
Onu nereye atabileceğime bakmaya çalış.
Dark road out of town with no sign of a witness (woo!)
Bir tanığın işareti olmadan şehre karanlık yol (woo!)
I don’t care about a punk ass shrink, all he wants is the medicate the way I think, (here take this)
Serseri eşek küçültmek umurumda değil, tek istediği, düşündüğüm şekilde ilaç vermek, (işte)
And I can do that shit on my own ’cause I don’t need no help from some unknown
Ve bu boku kendi başıma yapabilirim çünkü bazı bilinmeyenlerden yardıma ihtiyacım yok
Head therapist telling me how it is (Hell naw)
Baş terapist bana nasıl olduğunu söylüyor (Cehennem naw)
He tryna get me to tell him my bizz (Hell naw)
Onu bana kendi dilimi anlatmamı deniyor (Cehennem naw)
I’m getting pissed I don’t need this fool,
Kızgınlaşıyorum bu apta ihtiyacım yok,
Thinking that I’m gonna break down and trust you?
Seni yıkıp sana güveneceğimi mi düşünüyorsun?


I don’t care what they think about me [x3] (Evaluation)
Benim hakkımda ne düşündükleri umrumda değil [x3] (Değerlendirme)
My mental evaluation says I need help [x2]
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var diyor [x2]


Evaluation huh?
Değerlendirme huh?
I’m no longer a patient,
Artık hasta değilim
I’m in the back seat of your car just waiting
Arabanızın arka koltuğunda bekliyorum sadece bekliyor
‘Cause I don’t take what people say about me kindly
Çünkü insanların benim hakkımda ne söylediklerini almıyorum
So when I see you then I’ll put it all behind me,
Yani seni gördüğümde, her şeyi arkana koyacağım.
Not in a good way ’cause I keep a long grudge,
İyi bir şekilde değil çünkü uzun bir kin tutuyorum.
You kept pushing but I would not budge,
İtmeye devam ettin ama ben uyuşmayacağım
I be the type that you don’t wanna fight,
Savaşmak istemediğin tip ben oluyorum.
I’m street with it you might not come home that night
Onunla sokak yapıyorum o gece eve gelmeyebilirsin
So, say what you will but I don’t need no pill to turn me into a zombie with no thrill (no thrill)
Öyleyse, ne yapacağını söyle ama hiçbir zaferle beni heyecanlandırmayacak bir hapise ihtiyacım yok (heyecan yok)
Naw, I wanna be accidental and not some test ’bout me ’cause you think that I’m mental
Naw, tesadüfi olmak istiyorum ve bazı testlere ‘beni ver’ demek istemiyorum çünkü aklı başında olduğumu düşünüyorsun


I don’t care what they think about me [x3] (Evaluation)
Benim hakkımda ne düşündükleri umrumda değil [x3] (Değerlendirme)
My mental evaluation says I need help [x2]
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var diyor [x2]


How long have I’ve been mentally insane?
Ne kadar süredir akıl hastası oldum?
And do I think I might need to be restrained?
Ve bence kısıtlanmalı mıyım?
Before I cause myself or someone else pain,
Kendime veya başka birine acı vermeden önce,
With my anger so bad that I can’t be tamed
Öfkemle o kadar kötüyüm ki ben evcilleştiremem


How long have I’ve been mentally insane? (HELP) [x4]
Ne kadar süredir akıl hastası oldum? (YARDIM) [x4]
And do I think I might need to be restrained? (HELP) [x4]
Ve bence kısıtlanmalı mıyım? (YARDIM) [x4]
Before I cause myself or someone else pain, (HELP) [x4]
Kendime veya başka birine acı vermeden önce, (HELP) [x4]
With my anger so bad that I can’t be tamed (HELP) [x4]
Öfkemle o kadar kötüyüm ki ben evcilleştiremem (YARDIM) [x4]


I don’t care what they think about me [x3] (Evaluation)
Benim hakkımda ne düşündükleri umrumda değil [x3] (Değerlendirme)
My mental evaluation says I need help [x2] (Help)
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var [x2] (Yardım)
My mental evaluation says I need help
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var
(Men [x3] Mentally Insane…)
(Erkekler [x3] Zihinsel Insane …)
(I can’t be tamed)
(Ben evcilleştiremem)
My mental evaluation says I need help
Akıl değerlendirmemde yardıma ihtiyacım var

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/mentalevaluation.html