ABK (Anybody Killa) - Laugh At You

A mind is a terrible thing to waste
Zihin, boşa harcanacak korkunç bir şeydir
High school reunion wouldn’t show my face
Lise buluşması yüzümü göstermezdi.
I was always looked at a little different
Her zaman biraz farklı görünüyordum
And I got blamed for everything,
Ve her şey için suçlandım.
even if I ain’t do the shit
ben bok yapmasam bile
It was hectic, a total fuckin’ nightmare
Telaşlıydı, tam bir lanet kabus
A room full of preps, and one thug with braided hair
Hazırlık dolu bir oda ve örgülü saçlı bir haydut
Runnin’ through the halls screamin’ “Fuck all ya’ll!”
” Salonlar boyunca koşuyor ” Herkese canı cehenneme! ‘
Brass knuckle punch jackin’ all jock’s jaws
Tüm jock’un jaws jackin ” pirinç knuckle yumruk
Insane in the cranium, people always starin’
Kafatasındaki adam, insanlar her zaman bakıyorlar
Pointin’ at me, laughin’ close enough
Bana doğrult, yeterince yakın gül
so I can hear ’em
böylece onları duyabiliyorum
Until the day that I got my revenge
İntikamı aldığım güne kadar
When they found one student stabbed to death with a pen
Bir öğrencinin bir kalemle ölümüne bıçaklandığını öğrendiğinde
Whole school goin’ through some emotional stress
Bütün okul bazı duygusal stres ile gidiyor
Gotta half day off cause of that bullshit
Bu saçmalık sebebi yarım gün kaldı.
Let me take another victim see if I can get a whole day
Bütün bir gün alabileceğim bir kurbanı ele geçireyim
Remember that bitch Lisa?
O sürtük Lisa’yı hatırlıyor musun?
They just found her in the hallway
Onu koridorda bulmuşlar.
I ain’t playin’ no more, stop laughin’
Daha fazla oynamayacağım, gülmeyi bırak
‘Cause all that chit-chattin’ as got this killa crackin’
Çünkü bütün bu boktan kraker gibi oldu.
Teacher’s pet, bullethole in ya chest
Öğretmenin evcil hayvanı, göğüs göğüslerindeki kurşun deliği
Whole football team damn near layed to rest
Bütün futbol takımı lanet olası dinlenmek için
Half the students missin’, and no one knows shit
Öğrencilerin yarısı kayıp, ve kimse boku bilmiyor.
They haven’t got a clue that it was all me, bitch
Hepsinin benim için bir ipucu yok, orospu
Higher education learn a little something ya’self
Yüksek öğrenim bir şeyler öğrenir
Who’s next to be got, not too many left
Yanında kim var, çok fazla değil
I’m so glad this year’s almost over
Bu yıl neredeyse bitmek üzereyim
And maybe next year, before they laugh,
Ve belki gelecek sene, güldüklerinden önce,
they’ll look over the shoulder
omuza bakacaklar
New students comin’ in, I’mma still be in the same grade
Yeni öğrenciler geliyor, ben hala aynı sınıfta olacağım.
Murder after murder all the way until I graduate
Mezun olduktan sonra cinayetten sonra cinayet
Crazy killa, crazy killa’s what they call me
Çılgın killa, çılgın killa bana ne diyorlar?
No evidence, but I’m still the number one suspect
Kanıt yok, ama hala bir numaralı şüpheliyim
Never once was invited to a party
Bir daha asla bir partiye davet edilmedi
And if I ever was, all I’d do is bring bloodshed
Ve eğer olsaydım, tek yapacağım kan dökmek.


[Chorus 2x]
[Koro 2]
They don’t like me
Beni sevmiyorlar
They don’t want me
Beni istemiyorlar
Ever since I got here
Buraya geldiğimden beri
They treated me strange
Bana garip davrandılar
They got me going crazy
Beni delirtiyorlar
Ain’t nobody feelin’ my pain
Acıyı kimse hissetmiyor


Shed no more tears
Daha fazla gözyaşı dökmek
So many years, my head’s been clear
Uzun yıllar, başım açıktı.
But now I understand
Ama şimdi anlıyorum
to make all those around fear
tüm bunları korku etrafında yapmak


[Repeat 25x until end, through all the chaotic sounds]
[Tüm kaotik sesler arasından sonuna kadar 25x tekrarlayın]
They’re all gonna laugh at you!
Hepsi sana gülecek!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/laughatyou.html