ABK (Anybody Killa) - Kill Me

[Anybody Killa]
[Killa]
You betta kill me or you die
Beni öldürür müsün yoksa ölürsün
40 sippin bullets fillin the sky
40 deniz mavisi mermi gökyüzünü doldurur
When Anybody Killa ride, ain’t no stoppin me
Kimse Killa’ya binerse, beni durdurmaz
Bulletproof preventin you from poppin me
Kurşun geçirmez seni engellemeni engelliyor
Unless your targets on my face
Yüzümdeki hedeflerin olmadığı sürece
Don’t think to call yourself a G
Kendini G diye aramayı düşünme.
Cause me and my heater don’t like no
Çünkü beni ve ısıtıcım hoşuna gitmiyor
Set trippin hoes buggin hard in my warzone
Warzone’da trippin hoes buggin sert ayarlayın
Crack ya dome to the skull, blame it on the alcohol
Kafatasına kubbe yarasın, alkolü suçlayın
Mixed it with the tylenol, and peel ya body off the wall
Tylenol ile karıştırın ve gövdeyi duvardan çıkarın


[Chorus: x2]
[Koro: x2]
You betta kill me or you die
Beni öldürür müsün yoksa ölürsün
I was put here to kill people
İnsanları öldürmek için buraya konuldum
That’s the reason that i’m alive
Hayatımın sebebi bu


[Anybody Killa]
[Killa]
Bitch, I’ll kill you for ya necklace
Kaltak, seni kolye için öldürürüm
And drag your ass behind my ride around the hood
Ve kıçını kapağın etrafında gezintinin arkasına sür.
On some “I’m just bein senseless”
Bazılarında “sadece anlamsız olacağım”
And flash the brights at the cops like “Fuck y’all”
Ve “Lanet olsun” gibi polislerdeki parlaklıkları parlatın
Keep ya bitches on your toes, better duck y’all
Ayaklarının üzerinde sürtükleri koru, hepiniz daha iyi ördek
3 bullets enter into the automobile
Otomobil içine 3 mermi girer
Now ones coughin blood and the other hug the steering wheel
Şimdi birileri kanı öptü ve diğeri direksiyon simidini sardı
Now I’m peelin out down the alleyway
Şimdi ben alleyway aşağı peelin
ABK is a killa and this killa don’t play
ABK bir killa ve bu killa oynamıyor


[Chorus]
[Koro]


[Anybody Killa]
[Killa]
Say I’m a dead man, bitch that’s my homie Blaze
Ölü bir adam olduğumu söyle, orospu bu benimki Blaze
And we been chokin motherfuckers since the old days
Ve eski günlerden beri orospu çocuklarıydık.
See it’s somethin about chokin a motherfucker out
Bir orospu çocuğuyla ilgili bir şey görüyor musun?
That makes you wanna scream and shout and rip his mothafuckin soul out
Bu seni çığlık atmak, bağırmak ve mothafuckin ruhunu çıkarmak istiyor.
Stab you in the side with a machete blade
Bir pala bıçağı ile sizi bıçaklayın
And watch the blood trickle down like Black Cherry Kool-Aid
Ve Siyah Kiraz Kool-Aid gibi kan damlacıklarını izleyin
Cause I don’t want you livin, and plus this killa high
Çünkü seni yaşamak istemiyorum, ve artı bu killa yüksek
So if you steppin, betta kill me or you fuckin die
O zaman steppin yaparsan beni öldürürsen ya da ölürsün.


[Chorus x4]
[Koro x 4]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/killme.html