ABK (Anybody Killa) - Intro

Walking trails, soaked by our tears
Gözyaşlarımızla ıslanmış yürüyüş yolları
Traveling miles and miles from home
Mil ve milden eve seyahat
Blood still stains the ground we walked
Kan hala yürüdüğümüz yeri lekeledi
Soaking into the roots of trees
Ağaçların köklerine dalmış
Giving strength to mother earth
Ana dünyaya güç vermek
This land is not their land
Bu toprak onların arazisi değil
Head held high above the torment
Başkan işkencenin üzerinde yüksek tuttu
Tousands die in wars
Savaşlarda binlerce kişi ölür
Murdered, killed, and slaughtered
Öldürüldü, öldürüldü ve katledildi
Hear the hearts of our lost warriors
Kayıp savaşçılarımızın kalplerini duy
Beating to the pounding drum
Vurma davuluna dayak
This ground was once ours
Bu yer bir zamanlar bizim
Now a wasteland of destruction
Şimdi bir yıkım arazisi
Polluting the waters we drink
İçtiğimiz suları kirletmek
Polluting the air we breathe
Nefes aldığımız havayı kirletmek
Forced in the corner suffocating
Boğulmuş köşede zorla
Outcasts grouping for the next to ride
Yolculuk için yan yana gruplama Outcasts
Through a smoke filled remonition
Duman dolu bir tekrarlama ile
Tellers of the future speaking of the new beginning
Yeni başlangıcı konuşan gelecek konuşanlar
One warrior will rise to defend against this place
Bir savaşçı bu yere karşı savunmak için yükselecek
A killa of anybody, who goes against you and I
Sana karşı çıkan herkesin kocaları.
Thousands of souls giving him power
Ona güç veren binlerce ruh
Anybody kills until the future is fulfilled
Gelecek olana kadar herkes öldürür
Through darkness light shines under the rain from the diamonds
Karanlığın içinden ışık, elmasların yağmuru altında parlıyor
Showering upon the same roots
Aynı kökleri üzerinde duşlama
Roots that we shared with blood
Kanla paylaştığımız kökler
Let those roots bring the tree
O kökler ağacı getirsin
The tree that brings truth to this beginning
Bu başlangıcı gerçeğe getiren ağaç

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/intro91180.html