ABK (Anybody Killa) - I’m Coming Swinging

[Talking]
[Konuşan]
Bring it to the ring
Halkaya getir
Stick and Move
Sopa ve hareket
Let’s see who the last man standin
Son adamın kim olduğunu görelim.
You fucking wit a killa for real
Gerçek bir killaya lanet olsun
Bitch!
Orospu!


[Verse 1]
[Ayet 1]
This time I’m comin swingin
Bu sefer swingin geliyorum
With my hatchet high
Benim hatchet ile yüksek
I’m about to let it loose
Serbest bırakmak üzereyim
Cause it’s do or die
Çünkü bu yapar ya da ölür
Go ahead and tell somebody
Devam et ve birisine söyle
Spread the word to the streets
Kelimeyi sokaklara yaymak
ABK done lost his mind
ABK aklını kaçırdı
Now he’s disturbed his peace
Şimdi onun huzurunu bozdu
Hey I don’t give a shit
Hey ben bir bok vermiyorum
And you could let it be know
Ve bilmesine izin verebilirsin
And Imma let it be shown
Ve Imma gösterilmesine izin ver
Mother fucker I’m grown
Anne sikici ben büyüdüm
Imma swing if I want to
Eğer istersem imam salla
And you can’t stop me
Ve sen beni durduramazsın
It’s too hard to do if ya weak and sloppy
Zayıf ve özensizse yapmak çok zor
Put yo fist up
Yumruk at
Swing em til somebody cries
Salıncak birisi birileri ağlıyor
Supersize a hater up with a order of knuckle fries
Bir knuckle kızartması emriyle hain
Let em see just how we doin
Nasıl yaptığımızı görelim
And what it’s like to have somebody comin after you
Ve senden sonra birilerinin gelmesi nasıl bir şey?
Watch out!
Dikkat et!


[Chorus x4]
[Koro x 4]
Go tell everybody ya know
Git herkese bildiğini söyle
That everybody ya know
Herkesin bildiği
Tell everybody ya know
Herkese bildiğini söyle
This time I’m comin swingin
Bu sefer swingin geliyorum


[Verse 2]
[2]
So I’m a psycho
Yani ben bir psikopatım
I could deal wit it
Bunu başarabilirim
Ain’t no thang
Hayır değil
It’s ok I agree I love bringin the pain
Tamam, katılıyorum acıyı getirmeyi seviyorum


And I’m not the only who loves they hatchet
Ve ben onlar bayıldığını seven tek kişi ben değilim
Swinging it with perfection
Mükemmelliği ile sallanmak
From plenty of practice
Bol bol uygulamadan
I’m just a native
Ben sadece bir yerli
That’s out for kill
Bu öldürmek için
It’s time to battle
Savaş zamanı
So understand I’m comin for real
Yani anlıyorum ki gerçek olduğumu biliyorum
I don’t think when it happens
Ne zaman olduğunu düşünmüyorum
It just comes to me
Sadece bana geliyor
And if I can’t walk away
Ve eğer yürüyemezsem
I stand so they can see
Bende ayakta durabiliyorum


[Talking]
[Konuşan]
When you step into the ring, ready to do yo thang
Yüzüğün içine adım attığın zaman, yapmaya hazır ol.
Come swingin, What!, Come swingin
Hadi gel, ne!
If they love to talk cause a fights what they want
Konuşmayı seviyorlarsa neden istedikleriyle savaşır
Come swingin, What!, Come swingin
Hadi gel, ne!


[Chorus]
[Koro]


The hatchet warrior,
Balta savaşçısı,
yet another psychopathic, known to kill anyone in his,
henüz birisini öldürdüğü bilinen bir başka psikopat.


[Verse 3]
[3]
Sharp like an axe blade
Bir balta bıçak gibi keskin
Swift on my feet
Ayaklarımda hızlı
Born to come hard
Zor gelmek için doğmuş
With my animal instincts
Hayvan içgüdüleriyle
Nightcrawlin to watch yo health
Sağlık izlemek için Nightcrawlin
I’m the sound that you hear when you by yourself
Ben senin tarafından duyduğun ses benim
Like a killa on the streets
Sokaklardaki bir killa gibi
I be that’s me
Ben o benim
Comin hotter than the sun cause I’m bringin the heat
Güneşten daha sıcak geliyor çünkü ısı getiriyorum
So if you Rollin wit me come on
Eğer Rollin bana inanırsan
It’s time to get the show on
Şovu almanın zamanı geldi.
And bring it to these mother fuckers
Ve bu anne serserilerine getir
Actin like they so grown
O kadar büyüdükleri gibi aktin
Break em down like a bag of some boot weed
Önyük otunun bir torbası gibi onları kırın
And tell them you ain’t someone to defeat
Ve onlara yenecek biri olmadığını söyle
Put it out there so that it’s known
Onu oraya koy, bilin ki
That the hatchet better come swingin or go home
Bu balta daha iyi gelir ya da eve gider


[Chorus x8]
[Koro x 8]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/imcomingswinging.html