ABK (Anybody Killa) - Hated Me

[Verse 1]
[Ayet 1]
If you ever started hating me, how would you act?
Eğer benden nefret etmeye başlamış olsan nasıl davranırsın?
Like you never fuckin knew me and you ain’t got my back
Beni hiç bilmediğin gibi, benim de arkam yok
If you ever started hating me, what would you do?
Eğer benden nefret etmeye başladın, ne yapardın?
Try and stab me in the back when I’m just passin through
Sadece geçtiğimde arkada beni dene ve bıçakla.
If you ever started hating me, fuck it that’s it
Eğer benden nefret etmeye başladın, lanet olsun
Let it be known that you’re a hater and you’re just full of shit
Bilinçli olduğun ve sadece boktan olduğun bilin.
If you ever started hating me, then catch your stone
Eğer benden nefret etmeye başlamışsan, taşını yakala.
Underground is better livin then your mainstream home
Yeraltı ana ana evinizde daha iyi
If you ever started hating me, then take it to the streets
Eğer benden nefret etmeye başladığında, o zaman sokaklara götür.
Detroit, Eastside 7 mile is where we’ll meet
Detroit, Eastside 7 mil nerede buluşacağız
If you ever started hating me, then watch your back
Eğer benden nefret etmeye başladığında, arkana dikkat et
You’d be surprised what hood rats would do for crack
Kaput sıçanların çatlamak için ne yapacağına şaşıracaktın
If you ever started hating me, then keep your distance
Eğer benden nefret etmeye başlamışsan, mesafeni koru.
Why the fuck would you want to be up in my business?
Neden işimde olmak istiyorsun?
If you ever started hating me, it’s not my fault
Benden nefret etmeye başladın, benim suçum değil.
You just probably never liked me from the start mother fucker
Muhtemelen beni hiç başlangıçtan beri sevmiyordu.


[Hook]
[Kanca]
I say fuck you! and offer no apologies
Söyleyeyim seni! ve özür dilemeyin
For my mythologies I be just how I be
Benim mitolojilerim için ben nasıl olacağım
And I be wicked too, so fuck your family
Ben de kötülük ederim, yani aileni beceririm.
If they damin’ me, and don’t try bannin’ me
Bana yaklaşırlarsa ve beni yasaklamıyorlarsa
This hatchet fam insanity, how can it be uncaninly?
Bu delilik acımasızlık, nasıl tekinsiz olabilir?


[Verse 2]
[2]
If you ever started hating me, then don’t come around
Eğer benden nefret etmeye başlamışsan, o zaman gelme.
Cuz I don’t think you’re gonna like it if I’m beatin you down
Seni yendiysem sevmeyeceğini sanmıyorum.
Pistol whippin mother fuckers for the shit that they say
Tabanca whippin anne dedikleri bok için pislikler
Like my names the only reason that I act this way
Bu şekilde davranmamın tek sebebi benim isimlerim gibi
If you ever started hating me, then hold your breath
Eğer benden nefret etmeye başlamışsan, nefesini tut
Cuz it just might be the last thing that you have left
Sadece bıraktığın son şey olabilir.
Grabbin on to your life movin closer to death
Grabbin hayatına daha yakın ölümüne
Cuz juggalos are gettin fed up with the shit that you spread
Cuz juggalos yaydığın boktan bıkmış
If you ever started hating me, then bitch fuck you
Eğer benden nefret etmeye başladın, o zaman orospu seni becerir
If it’s that way mother fucker then I hate you too
Eğer bu şekilde anne sikiyorsa ben de senden nefret ediyorum.
Tell your family eat a dick I hope they whole crew dies
Ailene dick yemesini söyle, umarım tüm ekip ölür.
And they never fuckin make it up to Shangri-La
Ve asla Shangri-La’ya yetişemezler.
If you ever started hating me, then rest in peace
Eğer benden nefret etmeye başladın, sonra huzur içinde yatsın
Cuz all the enemies I have are pretty much deceased
Çünkü sahip olduğum tüm düşmanları çoktan öldüler
Dedicated to the dark cuz their soul was never wanted
Karanlık cuz adanmış ruhları asla arzu edilmedi
So now I pray that their afterlife is fuckin hard
Öyleyse şimdi onların hayatlarının çok zor olduğunu dua ediyorum.


[Hook]
[Kanca]
I say fuck you! and offer no apologies
Söyleyeyim seni! ve özür dilemeyin
For my mythologies I be just how I be
Benim mitolojilerim için ben nasıl olacağım
And I be wicked too, so fuck your family
Ben de kötülük ederim, yani aileni beceririm.
If they damin’ me, and don’t try bannin’ me
Bana yaklaşırlarsa ve beni yasaklamıyorlarsa
This hatchet fam insanity, how can it be uncaninly?
Bu delilik acımasızlık, nasıl tekinsiz olabilir?


[Verse 3]
[3]
I can’t help what I feel when I write so I’ma tell it
Yazarken ne hissettiğime yardım edemem, söyleyeyim
And I hope to all the haters that this shit is spreadin
Ve tüm bu nefretlerin bu bokun yayıldığını umuyorum.
The only reason there’s haters is cuz they feel left out
Hayranların var olmasının tek sebebi, onların dışarıda kalmasıdır.
No life, no home cuz juggalos shut ’em out
Hayat yok, ev yok cuz juggalos
So now they hide behind computers actin hard when they soft
Şimdi, yumuşak olduklarında bilgisayarların arkasına saklanıyorlar.
I swear to god I hope they’re fingers fall off
Yemin ederim ki umarım parmaklar düşer.
I can’t stand em, to tell the truth I just don’t need them around
Onlara dayanamıyorum, gerçeği söylemek gerekirse onlara ihtiyacım yok
So when I see ya I’ma teach ya how to get smacked down
Gördüğüm zaman sana nasıl şapırıldığımı öğreteceğim
If you ever started hating me, just fall off the earth
Eğer benden nefret etmeye başladığında, sadece dünyadan düş
Because the soul your body carries really has no worth
Çünkü vücudunun taşıdığı ruhun hiçbir değeri yoktur.
Understand the situation homie hate me or not
Benim durumumdan nefret etmeme durumu
Or it’s the ? that you hate that’s why your stomache’s in knots
Yoksa bu mu? nefret ettiğin, bu yüzden senin midesin düğümlerin içinde
Always feeling left out cuz you don’t fit in
Her zaman dışarıda kalıyorsun çünkü uymuyorsun
So now you spread around this hate and still act like a friend
Yani şimdi bu nefrete yayılmışsın ve hala bir arkadaş gibi davranıyorsun
But time will only tell how much your hatred grows
Ama zaman sadece senin nefretin ne kadar büyüdüğünü anlatacak
That’s why we always screamin fuck a juggaho
Bu yüzden hep bir juggaho fuck screamin


[Hook]
[Kanca]
I say fuck you! and offer no apologies
Söyleyeyim seni! ve özür dilemeyin
For my mythologies I be just how I be
Benim mitolojilerim için ben nasıl olacağım
And I be wicked too, so fuck your family
Ben de kötülük ederim, yani aileni beceririm.
If they damin’ me, and don’t try bannin’ me
Bana yaklaşırlarsa ve beni yasaklamıyorlarsa
This hatchet fam insanity, how can it be uncannily?
Bu delilik, gerçek bir cinnet, nasıl bu haksızlık olabilir?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/hatedme.html