ABK (Anybody Killa) - Grind 2 The Flow

Yo, I’ma a little hipper than the average hop
Yo, ortalama atlayıştan daha küçük bir kamçıyım.
I’m the type of motherfucker you can’t stop
Ben duramayacağın orospu çocuğuyum.
Especially those that make me mad
Özellikle beni çıldırtanlar
Cause I can be the worse enemy that you ever had
Çünkü şimdiye kadar sahip olduğun en kötü düşman olabilirim
So if you knew me then, then you know me now
Öyleyse beni tanıyor olsaydın, şimdi beni tanıyorsun
And for all the virgin ears, I’m so glad to bust you out
Ve bütün bakire kulaklar için, seni kovmaktan çok memnun oldum
I be all in your face but hard to find
Ben senin yüzüne bakıyorum ama bulmak zor
Underground living so this killer can hustle and grind
Yeraltı yaşamak bu yüzden bu katil hustle ve eziyet olabilir


[Chorus]
[Koro]
The life that you live, is it real or are you fakin?
Yaşadığın hayat gerçek mi, yoksa sahte misin?
Those rules you make, are they from your heart or were you persuaded ?
Yaptığın bu kurallar, onlar kalbinden mi yoksa ikna ettin mi?
So I’ma grind 2 the flow, grind 2 the flow, grind 2 the flow
Bu yüzden, 2 akışı, öğütme 2, öğütme 2, öğütme 2
So I’ma grind 2 the flow, grind 2 the flow, grind 2 the flow
Bu yüzden, 2 akışı, öğütme 2, öğütme 2, öğütme 2


You know, every time I spit it people get it because we connected
Biliyorsun, tükürdüğüm her zaman insanlar anlıyoruz çünkü bağlandık
And every time we get together we wreck shit
Ve bir araya geldiğimizde her zaman boktan bir bok
I pay dues to make moves just like the next man
Sonraki adam gibi hamle yapmak için aidat ödüyorum
Soul of a warrior, come and catch me if you can
Bir savaşçının ruhu, gel ve beni yakala.
Some of ya’ll recognize real shit
Bazılarınız gerçek boku tanıyacak
While other are influenced and just take it like a bitch
Diğerleri etkilenirken sadece bir orospu gibi
So if you real with the words that you spill
Yani döktüğün kelimelerle gerçek olursan
There ain’t no reason you should feel anything you do is ill
Yaptığın herşeyi hissetmen için bir sebep yok.


[Chorus]
[Koro]


I got some courage in the heavy hitting heart beat
Ağır vuruş kalp atışlarında biraz cesaretim var.
I got the attitude to survive in the streets
Sokaklarda hayatta kalmak için tavır aldım
I got the wisdom of an old school cat
Eski bir okul kedisinin bilgeliğini aldım
With my mind set on one thing, taken it back
Aklımda bir şey var, geri aldım
I got the nerve to go do whatever
Gidip gitme sinirim var.
Cause there really ain’t too many out here doing it better
Çünkü burada gerçekten çok fazla yok
So when you see me keep one thing in mind
Yani beni gördüğünde bir şeyi aklında tut
That this motherfucking killer is always on his grind
Bu lanet olası katil her zaman onun değirmeninde


[Chorus x2]
[Koro x2]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/grind2theflow.html