ABK (Anybody Killa) - Gimmie Ah Beat

Diiiiirrrrrrrty!!
Diiiiirrrrrrrty !!


My gat sounds nice
Ağabeyim kulağa hoş geliyor
One
Bir
Leave your whole damn neighborhood stunned
Bütün mahalleni şaşkın bırak.
You better run
Koşsan iyi olur
I’m comin’ at ya
Bende geliyorum
Duck, bob, and weave as these bullets fly past ya
Ördek, bob, ve bu mermiler geçerken uçarlar
Man I’m crazy
Ben çıldırıyorum
Puffin’ on a green leaf
Yeşil yaprak üzerinde şişirmek
Pointin’ my heat
Isınmıyorum
Straight get off on bein’ the street
Doğruca yola çıkmaktan kurtulma
I’m puttin’
Ben puttin
One little
Bir küçük
Two little
İki küçük
Three little holes in the back of ya dome
Ya kubbe arkasındaki üç küçük delik
You shoulda stayed home
Sen evde kaldın
D-Town born and raised
D-Town doğdu ve büyüdü
Drinkin’ on a porch
Bir sundurmada Drinkin ‘
Beatin’ down on strays
Çatlakları yendi
Broke as fuck
Lanet gibi kırdı
and always hungry
ve her zaman aç
Clothes on my back be dirty laundry
Sırtımdaki giysiler kirli çamaşırlar olsun


[Chorus 2x]
[Koro 2]
Just give me a fuckin beat
Sadece bana lanet olsun
Just give me a fuckin beat
Sadece bana lanet olsun
Those who grip a mic are known as teachers
Bir mikrofonu yakalayanlar öğretmen olarak bilinir


I’m dusty like a ashtray
Küllük gibi tozum
I don’t give a shit
Ben bir bok vermiyorum
Got a clean ass piece though
Temiz bir parça parça olsa
With a full clip
Tam kliple
and a small axe underneath the passenger seat
ve yolcu koltuğunun altındaki küçük bir balta
Ready to swing it
Saldırmaya hazır
Best believe I’mma bring it
En iyi inanıma getir.
Who you think ya messin’ with, don’t trip
Kiminle dalga geçtiğini düşünüyorsun, yolculuk etme.
I’m a warrior
Ben bir savaşçıyım
Scalpin’ all those who ain’t standin on the same side
Aynı tarafta durmayan herkesi skalpin
When its all about to go down
Ne zaman aşağı inmek üzereyken
Fightin’ with the enemy
Düşmanla savaşmak
Puttin’ them in the ground
Onları yere koy
I bring that old school basement sound
Bu eski okulun bodrum katını getirdim
When all I had was a forty-five weighin’ me down
Tek sahip olduğum zaman kırk beşti.
Little redskin homey in the hood
Kukuleta küçük redskin ev gibi
Big pimpin’
Büyük pezevenk
Ghetto fabulous in the booth bullshittin’
Garip gişe gettoshittin ‘


[Chorus 2x]
[Koro 2]
Just give me a fuckin beat
Sadece bana lanet olsun
Just give me a fuckin beat
Sadece bana lanet olsun
Those who grip a mic are known as teachers
Bir mikrofonu yakalayanlar öğretmen olarak bilinir


“Yeah man, my girl supposed to be comin’ through dog
“Evet adamım, kızım köpeğimden geliyor olmalıydı.”
and uh, she might just have a little hunny for you.”
ve senin için küçük bir huniye sahip olabilir.
“Hey man”
“Hey dostum”
“What?”
“Ne?”
“Is it always like this in your motherfuckin’ neighborhood, dog?”
“Her zaman böyle bir şey senin annen herifinde böyle midir köpek?”
“What, What? Oh, man it get crazier on the weekends dog.”
“Ne, ne? Oh, adam haftasonları köpeği daha çılgınlaşıyor.”
“What the fuck man…..”
“Ne lanet adam …..”
“Lets go down to the party store I know that bitch down there. I need a forty anyway dog.”
“Parti dükkânına gidelim oradaki o kaltağı biliyorum. Kırk köpeğe ihtiyacım var.”
“Go to the fuckin….Whatchu gotta a tan….What you you gotta tank in the back mother fucker?!”
“Lanet yerine git …. Bir tanka ne demeli … Sen arkadaki serseri tankında ne yapmalısın ?!”
“Oh man, it’s just down the street, come on dog!”
“Ah adam, sokaktan aşağı, köpeğe gel!”
“Fuck that, I ain’t goin to no mother fuckin, fuck that
“Siktir et, anneme gitmiyorum, lanet olası
where the basement at?”
bodrumda nerede? “
“Oh man…..”
“Ah adam …..”

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/gimmieahbeat.html