ABK (Anybody Killa) - Foo Dang

[Chorus: x2]
[Koro: x2]
Why you tryin to play me, foo dang? (Foo Dang)
Neden beni çalmaya çalışıyorsun, foo Dang? (Foo Dang)
Just cause I wanna let my nuts hang
Sadece kurumaya izin vermek istiyorum çünkü
Teeth bang on the streets servin heads all night
Bütün gece sokaklarda dişler bangin
Some of us just ain’t livin right
Bazılarımız haklı değil.


[Blaze]
[Yangını]
I know this stupid bitch who think she know me
Beni tanıdığını düşündüğü aptal orospu biliyorum.
She even wanna call me Blaze Her Dead Homie
Hatta bana Blaze Her Ölü Homie’yi aramak istiyor
Bitch keep ya mouth shut cause ya foo dang
Kaltak ağzını kapalı tut.
Couldn’t hold my balls, couldn’t hold my wang
Toplarımı tutamazdım, wangimi tutamazdım
Stank hoes wanna see me in the grave
Stank, mezarda beni görmek istiyor
But I’m quick to slap a trick wit a 12 gauge
Ama ben 12 gauge bir hile ile tokat atmak hızlı
You know you was speakin my name, playin games
Biliyorsun benim adımı çalıyorsun, oyun oynamak
And sayin things you know he’s actin like something changed
Ve bildiğin şeyler değişti gibi şeyler değişti
But I know you are reppin your fancy car
Ama biliyorum senin süslü arabanı yeniden kullanıyorsun.
Little money, foo dangin at the tittie bar (Bitch!)
Küçük para, tittie barda foo dangin (Kaltak!)
7 dicks shoved in her box nightly, is she fucking?
7 dicks onun kutusunda her gece itti, o lanet mi?
(Is she fuckin?) For the right price she might me
(O lanet mi?) Doğru fiyat için o olabilir
Stank hoe, I never paid for ass
Stank çapa, ben asla kıçını ödedim
So take a stray cat, and shove it in ya flat ass
Öyleyse bir sokak kedisi al ve onu düz bir kıçına sok
Get up out my face wit that foo dang drama
Yüzümden defolup bu drama dansı.
Where she learn that shit? Man she get it from her mama
Bunu nereden öğrendin? Adam onu ​​anneden alır


[Some guy]
[Birileri]
I say Foo, you say Dang
Foo diyorum, Dang diyorsun
Foo (Fuck You!!)
Foo (Fuck You !!)
Dang (Fuck You!!)
Dang (Fuck You !!)
Someone say fa sho, yea I’m in the house
Birisi fa sho der, evet ben evdeyim
Yea I’m in the house
Evet, evdeyim


[Chorus]
[Koro]


[Anybody Killa]
[Killa]
I foo dang on the daily, go ahead and call me shady
Her gün dans ederim, devam et ve beni gölgeli olarak ara
Bad boy on the streets, startin static since the ’80s
Sokaklarda kötü çocuk, 80’lerden beri durağan başladı
So why you gotta front? Try and play me like a punk
Öyleyse neden öne geçmelisin? Beni serseri gibi oynamayı dene
If you keep talkin shit, you gon’ end up in my trunk
Eğer boktan konuşmaya devam edersen, bagajımın içine düşeceksin.
Jackin beats from bustas, we foo dang like that
Jackin bustas’tan atıyor, biz böyle dans ediyorduk.
Robbin hoes for they gold then trade it in for a sack
Robbin altınları için çuvallar, sonra bir çuval için ticaret yapar
Don’t even think for a second that we high class
Bir sene daha yüksek bir sene bile düşünmeyin.
40 drinkin freaks with some dank and a nice ass
Bazı dank ve güzel bir eşek ile 40 drinkin freaks
? identity with some eastside conflict
? bazı doğu taraf çatışmasıyla kimlik
Bitches make me sick if they don’t foo dang dick
Orospu çocukları kandırmasalar da beni hasta ediyorlar.
Keep it real and I’ll try to keep it real back
Onu gerçek tut ve ben onu gerçek geri kalmaya çalışacağım
Try to trip in over all the bodies that I shot wit the gat
Kapıya vurduğum bütün vücutların üzerinden geçmeye çalış.
Hunt you down wit my automobile, roll down the window slow
Otomobilimi zekâla avla, pencereyi yavaşça indir
Then punch you right in the throat
O zaman boğazın içine yumruk at.
Type of shit that most people call a little fucked
Çoğu insanın biraz çıldırdığı bok türü
But it’s simple and plain, we foo dang, so don’t front
Ama bu basit ve sade, biz de bayılıyoruz, o yüzden önünüzde değil


[Some guy]
[Birileri]
Yo Killa, this Tadpole
Yo Killa, bu Tadpole
I got ya number from this bitch I know
Bu orospudan bir numara aldım.
I was the guy followin you home from the signin ??
Seni eve gelen takipçiden takip eden adam mıydım?
Yo man why you ain’t pull over?
Yo adam neden çekmiyorsun?
I ain’t no houndog or nothin but I just
Ben houndog ya da hint değilim, ama sadece


[Chorus]
[Koro]


[Blaze]
[Yangını]
Foo dang is what I call a hoe without a pistol
Foo dang, tabanca olmayan bir çapa diyorum
Walkin all alone (There she go) and if I see you it’s on
Yalnız Walkin (Orada o gider) ve eğer seni görürsem …
I’m callin out old janky bitches wit no heart
Kalpsiz eski janky sürtüklerini arıyorum.
Dogs with no bite that wanna bark
Kabuğa dokunmak istemeyen köpekler
Reppin gold is like a crip wearin red in my hood
Reppin altın, benim kapağımda kırmızı bir takma gibidir
And I’ll slap ya wit a bat like a G should (Beeitch!!)
Ve ben de sana bir G gibi bir yarasa tokat atarım (Beeitch !!)
Bitch, check yourself into the crackhead clinic
Orospu çocuğu, korsanlık kliniğine bak.
You can’t get no ? bringin a bag wit bottles in it
Sen hiç bir şey alamıyor musun? bir çanta zekâ şişeleri getirmek


[Anybody Killa]
[Killa]
Foo dangin wit a hatchet, come and get ya ass kicked
Foo dangin bir balta ile zekâ, gel ve ya kıçını tekmele
If you bring a bottle then I really wanna smash it
Bir şişe getirirsen, onu gerçekten parçalamak istiyorum
Sellin weed filled wit stems and seeds
Sellin otu dolu sapları ve tohumları doldurdu
Same shit for $550 but you askin a G
550 dolar için aynı bok ama sen bir G’yi andırıyorsun
Now that’s the kinda shit that makes a mind go crazy
Şimdi bu bir akıl çıldırmış olan boktan şey
2 packs of ‘Ports a day and I just can’t take it
Günde 2 paket ‘Port’ ve bunu alamıyorum
I swear if 1 more hero tries to flex in my face
Yemin ederim yüzümde bir daha kahraman denerse
I’ll go foo dang around the globe and make the whole world change
Dünyanın dört bir yanına gideceğim ve tüm dünyayı değiştireceğim


[Chorus]
[Koro]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/foodang.html