ABK (Anybody Killa) - Come Out To Play

[Verse 1]
[Ayet 1]
Where you at motherfucker heard you been talking shit
Orospu çocuğu nerede konuştuğunu duydun
But everytime I come around it’s like you seem to forget
Ama her seferinde geldiğim gibi unutuyor gibisin
Shut your mouth you little hoe before I scalp your lip
Dudaklarını kesmeden önce ağzını kapat küçük çapa.
In other words you’ll be a dead little punk ass bitch
Başka bir deyişle, ölü küçük bir punk göt orospu olacaksın
I won’t forget you every time I’m pissing over your grave
Mezarını öfkelendirdiğim her zaman seni unutmayacağım
Or when I’m slanging payote in hoods that you once claimed
Ya da bir zamanlar iddia ettiğin davlumbazlarda paydayı çevirirken
Learn about the tribe you’re dissing cause we all ain’t the same
Ayrıldığınız kabile hakkında bilgi edinin çünkü hepimiz aynı değiliz
Tomahawk steady swinging as I’m dancing for rain
Yağmur için dans ederken Tomahawk sürekli sallanan
So come and play with me, at least until the sky turns grey
Gel ve benimle oyna, en azından gökyüzü griye dönene kadar.
Shooting off my arrows like AK’s
AK’ları gibi oklarımı çekiyorum
Amazing situations, four colors of man, represent the wicked nations
İnanılmaz durumlar, insanın dört rengi, kötü ulusları temsil ediyor.
Underground street level, running this course
Bu dersi yürüten yeraltı sokak seviyesi
Keeping you shady bitches scared to come up off your porch
Sizi gölgeli sürtükler tutmak senin verandasından çıkmaya korkmuş
So come and hang with me, unless you blaming me
Beni suçlamadıkça gel ve benimle takıl.
Because the native hydro keeps changing me
Çünkü yerli hidro beni değiştirmeye devam ediyor


[Chorus]
[Koro]
Come and play with me (even if it means your death)
Gel ve benimle oyna (ölümün anlamı olsa bile)
Though you hated me (my tomahawk swings right to left)
Benden nefret ettiysen de (tomahawk sağdan sola doğru)
You bet just wait and see (I’ll be a juggalo till my very last breath)
Bahse girerim bekle ve gör (son nefesime kadar juggalo olacağım)
Then you hate to see (these hatchet men up on our chest)
Öyleyse nefret etmekten nefret edersin (göğsümüzdeki bu baltalar)


[Verse 2]
[2]
Warriors, come out and play
Savaşçılar, çık ve oyna
Roaches I spray, I’m ABK
Roaches püskürtüyorum, ben ABK
I’d rather be dead than fade away
Uzaklaşmaktan ölmeyi tercih ederim.
All my life I been a scrub, I wouldn’t change a day
Hayatım boyunca bir fırçalayım, bir gün değiştirmezdim
What I’m saying quit playing I’m a tell you how it’s slaying
Söylediğimi söylüyorum, sana nasıl olduğunu anlatıyorum.
See me in the streets psychopathic chain just swaying
Beni sallanan sokaklarda psikopat zincirinde görün
Anybody Killa so it ain’t no delaying
Kimse Killa bu yüzden gecikme yok
Dead body six feet in the groud decaying
Groud çürüyen ölü vücut altı ayak
When I come I’ll rub the serial numbers from my gun out
Geldiğimde seri numaramı silahımdan çıkarırım
The tribal war paint on my face will make you run out
Yüzümdeki aşiret savaşı boyası seni baştan çıkaracak
Bust shots in the sky and shoot the sun out
Gökyüzünde büstü çekimleri ve güneşi dışarı ateş
An keep us in the clip until every last run out
Son her bitene kadar bizi klipte tut.
Erasing all the drama that this world brings
Bu dünyanın getirdiği tüm dramları silme
Moon light shine bright on shattered dreams
Ay ışığı paramparça rüyalar üzerinde parlıyor
Keep away from a killer with a god damn fiend
Bir katilden uzak durun.
Get your own fucking bullshit scheme
Kendi lanet olası saçmalıklarını al


[Chorus]
[Koro]


[Verse 3: Jamie Madrox]
[Ayet 3: Jamie Madrox]
Twiztid Madrox and the ABK
Twiztid Madrox ve ABK
Buying automatic weapons from renegades in Bombei
Bombei’deki renegades’ten otomatik silah alımı
Fuck Alize and a fake ass bitch
Alize ve sahte eşek kaltak siktir et
We the sharks in the water, y’all popcorn shrimps
Sudaki köpek balıkları, patlamış mısır karidesleri
So you can eat my cocktail sauce and ass
Yani benim kokteyl sosu ve kıçımı yiyebilirsin
Throwing east in the air when we walk past think fast
Yürürken doğuda hava atmak hızlı düşün
You can be a hater with a lot to say
Söylenecek çok şey olabilir
But you’re talking from the door so come out and play
Ama kapıdan konuşuyorsun, çık ve oyna


[Chorus: Repeat x 2]
[Koro: x 2 tekrarla]
Come and play with me (even if it means your death)
Gel ve benimle oyna (ölümün anlamı olsa bile)
Though you hated me (my butcher knife swings right to left)
Nefret etmeme rağmen (kasap bıçağı sağdan sola doğru)
You bet just wait and see (I’ll be a juggalo till my very last breath)
Bahse girerim bekle ve gör (son nefesime kadar juggalo olacağım)
Then you hate to see (these hatchet men up on our chest)
Öyleyse nefret etmekten nefret edersin (göğsümüzdeki bu baltalar)


These hatchet men up on our chests [until fade out]
Bu baltalar bizim sandığımızdaki [solmaya kadar]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/comeouttoplay.html