ABK (Anybody Killa) - Charlie Brown

[First Chorus]
[İlk Koro]
Charlie Brown, please, don’t come around
Charlie Brown, lütfen, etrafta gezme
Because your weed is doodoo brown
Çünkü senin otun karalama kahvesi kahverengi
and it smells like the ground
ve yer gibi kokuyor
You’re still my homie (but no more bammer)
Sen hala benim yerimsin (ama artık bambular yok)
But with that weed you don’t know me
Ama bu otla beni tanımıyorsun
When I inhale this, the staleness creeps up on me
Bu nefes aldığımda, staleness üzerimde sürünür


I love weed, especially when it gets me gaspin’
Özellikle ot alırsa otu seviyorum
Coughin’ up a lung from that passion
O tutkunun akciğerlerini öksürme
Graspin’ onto life with every hit that I take
Graspin’i hayata geçirdiğim her isabetle
When I’m high, is the only time I feel awake
Yüksek olduğumda, uyanık olduğum tek zaman
Roll it up, bags on reserve is what I deserve
Topla, rezervuarda çantalar hak ettiğim şeydir
No joke I gots to smoke cause it calms my nerves
Şaka yapmam, sinirlerimi yatıştırıyor, çünkü sinirlerimi yatıştırıyor
And if Charlie was around I guarantee a tragedy
Ve eğer Charlie etraftaysa, bir trajediyi garanti ederim
From his dirt, brown weed means head starts to hurt
Kirinden kahverengi ot, başın ağrıtmaya başladığı anlamına gelir.
Call me a high on, red eyed zombie
Bana kırmızı, kırmızı gözlü zombi de.
smelling like oak with a twist of pine tree
çam ağacı bir twist ile meşe gibi kokulu
And fuck Smokey, my names Big Inhale
Ve Smokey siktir, ismim Büyük Inhale
And I’m known to take it down to the tail,
Ve onu kuyruğa götürdüğümü biliyorum.
You know what I mean?
Ne demek istediğimi biliyorsun?
Resi-res build up on my fingernail
Resi-res tırnağımda
Clam baked inside the soundproof Lotus Pod cell
Ses geçirmez Lotus Pod hücresinin içinde pişmiş istiridye
Lettin’ out, when I’m blessed to give
Vermek için kutsanmışken, dışarı çıkıyorum.
So, pass it back and let me get another hit
Öyleyse, geri ver ve başka bir vuruş yapmama izin ver.
Big Smoker
Büyük Sigara


[Second Chorus]
[İkinci Koro]
Charlie, Charlie
Charlie, Charlie
Your weed is so sorry (mmm mmm mmmm)
Otunuz çok üzgün (mmm mmm mmmm)
You must have grown it in a dusty safari
Tozlu bir safaride büyütmüş olmalısın
I just can’t smoke that no mo’
Ben sadece sigara içemem
Even though I’m broke and I’m po’
Her ne kadar ben kırılmış olsam bile
I smell that shit in your bag,
Çantandaki kokuyu aldım.
I choke and run for the do’
Ben boğayıp kaçardım.
Don’t hate you, Charlie
Senden nefret etme, Charlie.
And homie, you still my boy
Ve evladım, hala benim oğlum
Just keep that junk on your spot
Sadece şu çöpünü yerine koy
(Don’t bring it ’round here)
(Onu buraya getirme)
And homie, you still my boy
Ve evladım, hala benim oğlum
Cause that I can’t never handle
Çünkü asla idare edemem
I need to be high
Yüksek olmalıyım
So stay the fuck off my block
Öyleyse kaldığım yerden uzak dur
and don’t come back on my side
ve benim tarafımda geri gelme
Charlie, Charlie (Charlie Brown)
Charlie, Charlie (Charlie Brown)
You just ain’t fresh anymore
Artık sadece taze değilsin
Because I like to be lifted
Çünkü kalkmayı severim
Your shit grounds me to the floor
Kahretsin beni yere yatırıyor
Don’t make me deck you, Charlie (Bitch)
Beni güverteye çıkarma, Charlie.
Don’t come ’round with that
Buna razı olmayın
Don’t nobody want to hit that
Kimse bunu vurmak istemiyor
Ya’ll bustas need to quit that
Bustas’ın işi bırakması gerekecek.
Charlie, Charlie
Charlie, Charlie

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/charliebrown.html