ABK (Anybody Killa) - All-4-U

[Break: x2]
[Ara: x2]
I don’t know, I don’t know
Bilmiyorum, bilmiyorum
What this world is coming to
Bu dünya ne geliyor
All this rage, all this rage
Bütün bu öfke, tüm bu öfke
All this rage, all this rage
Bütün bu öfke, tüm bu öfke


[Anybody Killa:]
[Kimse Killa:]
Let me set the world straight
Dünyayı dosdoğru ayarlayayım
Fuck the hate, man you actin’ fake
Nefreti boşver, seni sahtekar gibi davran.
Walkin around like you somebody
Senin gibi birine sarıl
Let me catch you in my path
Seni yolumda yakalayayım
You little mark, why you flinchin’?
Sen küçük işaret, neden flinchin?


Detroit Streets means take precaution
Detroit Sokakları önlem almak anlamına geliyor
You and your ? means you stuffed in a coffin
Sen ve senin ? bir tabuta doldurulmuş demektir
All this rage means I’m fed up
Bütün bu öfke bıktığım anlamına geliyor
Now I’m back to my old ways cause I had enough
Şimdi eski yöntemlerime geri döndüm çünkü yeterince aldım


[Lavel:]
[Lavel:]
To the people on the streets with the murder mentality
Sokaktaki insanlara cinayet zihniyetiyle
Slippin’ in the alley, gettin’ stuck
Sokakta kayıyor, sıkışıp kalıyor.
Why the fuck must I put up with this?
Neden bu şeyle uğraşmalıyım?
I would put up a fist but muthafuckas are trippin’,
Bir yumruk koyardım ama muthafucklar trippin ‘
Bookin’ shots like a coward that graduated from power
İktidardan mezun olan bir korkak gibi çekimler yapın
Education aint shit, gotcha workin’ by the hour
Eğitim hiç bitmeyecek, saatlerce çalışacak
Society got you sweatin’, I suggest you take a shower
Toplum seni terletti, duş almanı öneririm
Need to pay attention, even Bin Laden gots some power
Bin Laden bile bir miktar güç aldırıyor.


[Chorus:]
[Koro:]
All I wanna do (all I wanna do) is hit back the world with rage (im frustrated!)
Tek yapmak istediğim (tek yapmak istediğim şey) dünyayı öfkeyle vurmak (hayal kırıklığına uğradım!)
All I wanna do (all I wanna do) is hit back the world with rage (im frustrated!)
Tek yapmak istediğim (tek yapmak istediğim şey) dünyayı öfkeyle vurmak (hayal kırıklığına uğradım!)
All I wanna do (all I wanna do) is hit back the world with rage (im frustrated!)
Tek yapmak istediğim (tek yapmak istediğim şey) dünyayı öfkeyle vurmak (hayal kırıklığına uğradım!)
All I wanna do (all I wanna do) is hit back the world with rage (im frustrated!)
Tek yapmak istediğim (tek yapmak istediğim şey) dünyayı öfkeyle vurmak (hayal kırıklığına uğradım!)


[Anybody Killa:]
[Kimse Killa:]
Explosions, self destructions, this world is going under
Patlamalar, öz yıkımlar, bu dünya altına giriyor
All this murder that we do, should be used in self-defense (tell ’em again)
Yaptığımız tüm bu cinayet, kendini savunmada kullanılmalı (tekrar söyleyin).
Explosions, self destructions, this world is going under
Patlamalar, öz yıkımlar, bu dünya altına giriyor
All this murder that we do, should be used in self-defense
Yaptığımız tüm bu cinayet, kendini savunmada kullanılmalı


Scream for help and hope somebody listens,
Yardım için çığlık at ve birilerinin dinlemesini umuyorum.
Everybody’s worried cause they loved ones is missin’,
Herkesin sevdiği şeyler sevgilileri kaçırıyor,
Could you tell me why does everybody have a bomb? Explosions…
Bana neden herkesin bombası olduğunu söyler misin? Patlamalar …
Could you tell me whats the cause of this? cause of this…
Bunun nedenini bana anlatabilir misin? Bunun nedeni …
Could you tell me does everybody have a bomb? Explosions…
Bana herkesin bombası olduğunu söyler misin? Patlamalar …


[Chorus]
[Koro]


[Shaggy 2 Dope:]
[Shaggy 2 Uyuşturucu:]
“See Right Now, What This Shit, Right The Fuck Here, Is About
“Şu Anda Bak, Ne Bu Kahretsin, Doğru Kahretsin, İşte Hakkında
Its About The Juggalo, Motherfucker!
Onun Juggalo Hakkında, orospu çocuğu!
Understand, We All Family In This Bitch
Anlıyorum, Bu Kalandaki Hepimiz Ailemiz
And If You Aint Family Then Fuck You!
Ve eğer Aint Aile Değil sonra Fuck You!
Im Sayin’, Because We All In This Bitch Together Motherfucker!
Diyorum ki, Hepimiz Bu Kaltak Hep Birlikte Orospu çocuğu!
In All This Shit…”
Bütün bu bokta … “

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/rage.html