ABK (Anybody Killa) - 2 Whom This May Concern

[Repeat x2]
[X2 tekrarla]
Do I really wanna see so clear
Gerçekten çok net görmek istiyorum mu
even though I know bad things might appear
Biliyorum kötü şeyler görülebilir
Tell me that it’s not a waste of time
Bana zaman kaybı olmadığını söyle
To ride around and stare up here to try and clear my mind
Gezmek ve aklımı temizlemek için burada gezintiye çıkmak ve bakmak için


I was asked this question, not too far back
Bu soruyu sordum, çok uzak değil
“Did you ever think that you would be where you at?”
“Hiç senin yerinde olabileceğini düşündün mü?”
Small child, state of mind, knew I would
Küçük çocuk, akıl durumu, biliyordum ki
plus the sound of the drum from the wind felt good
artı rüzgârın davul sesi iyi hissettirdi
Place and time, though, it chose me
Yer ve zaman, yine de beni seçti
gave a scrub mad love, now we all family
orospu çılgın bir aşk verdi, şimdi hepimiz aileyiz
No backs, never, I won’t turn
Sırt yok, asla dönmeyeceğim
don’t act like my soul ain’t concerned
benim ruhumun endişelenmediği gibi davranma
about, if you like me, if you hate me,
eğer benden nefret ediyorsan,
when I die, will they take me someone tell me
öldüğümde bana birilerini söyler mi
if I see you all another day
seni bütün gün görsem
Like I never would be flippin’ the script
Sanki asla senaryoyu doldurmayacağım
with these livewire lips that ignite with spit
tükürük ile ateşlenen bu canlı teller dudakları ile


[Chorus]
[Koro]
I’m writing this as if it was my last
Son yazıyormuş gibi yazıyorum.
Thank you for the memories and times we had
Sahip olduğumuz anılar ve zamanlar için teşekkür ederim.
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
Remember me as if I never went away
Beni hiç gitmediymişim gibi hatırla
Because I see you all another day
Çünkü seni bütün gün görüyorum
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)


What I’m ah..bout to say, some might hate
Ne yapıyorum ki … … bazıları nefret edebilir.
some might feel, that I’m keepin’ it real
Bazıları hissedebiliyor, gerçek tutuyorum
if I…drop the steel, and grab the axe
eğer çeliği … bırakırsam ve baltayı tutarsam
cut down trees just to clear a path
sadece yolu temizlemek için ağaçları kes
Try to show ya’ll wrong from right
Doğruyu yanlış göstermeye çalış.
a down state of mind means too uptight
aşağı bir akıl durumu çok gerginlik anlamına gelir
Think positive, better opportunities
Olumlu düşün, daha iyi fırsatlar
Red, yellow, black, and white, muhfuckin’ unity
Kırmızı, sarı, siyah ve beyaz, muhfuckin birliği
You ain’t foolin’ me, Ain’t nobody schoolin’ me
Beni aptal yerine koymuyorsun, benimle okul falan yok
Graduated from the streets of Ghetto University
Ghetto Üniversitesi sokaklarından mezun oldu
Most people can’t deal with this
Çoğu insan bununla başa çıkamaz
so quick to grab a pistol cause they too damn pissed
bir tabanca kapmak için çok hızlı, çünkü onlar çok kızgın


[Chorus]
[Koro]
I’m writing this as if it was my last
Son yazıyormuş gibi yazıyorum.
Thank you for the memories and times we had
Sahip olduğumuz anılar ve zamanlar için teşekkür ederim.
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
Remember me as if I never went away
Beni hiç gitmediymişim gibi hatırla
Because I see you all another day
Çünkü seni bütün gün görüyorum
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)


Dirty History, it’s all the same
Kirli Tarih, hepsi aynı
ain’ no livin’ soul gonna take the blame
“Yaşamak Yok” Ruh Suçu Alacak
For all the suicidal things I did
Yaptığım tüm intihar amaçlı şeyler için
all the pain that was caused to acheive a wish
bir acıma arzusuna neden olan tüm acı
Suffering, body recovering
Acı, vücut kurtarma
Struggling, when things start bubbling
Mücadele, işler köpürmeye başladığında
Can’t wash away what’s not seen
Göremediğiniz şeyleri yıkamıyorum
guess we all gotta little dirty history
sanırım hepimiz biraz kirli tarih olmalı
Eeeny meeny miney moe
Eeeny Meeny Miney Moe
made this killa mad now we outta control
bu killa’yı çıldırttı şimdi kontrolümüz dışına çıktı
Don’t know which way to go
Gitmenin yolunu bilmiyorum
time to pick up the pace and let the whole world know
hızı almak ve tüm dünyayı tanımak için zaman


[Chorus 2x]
[Koro 2]
I’m writing this as if it was my last
Son yazıyormuş gibi yazıyorum.
Thank you for the memories and times we had
Sahip olduğumuz anılar ve zamanlar için teşekkür ederim.
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
Remember me as if I never went away
Beni hiç gitmediymişim gibi hatırla
Because I see you all another day
Çünkü seni bütün gün görüyorum
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)
2 Whom This May Concern
2 Bu Endişe Olabilir
(2 Whom This May Concern)
(Bu Kime Endişe Edilir)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abkanybodykilla/2whomthismayconcern.html