Abdul, Paula - Straight Up

Lost in a dream
Bir rüya içinde kaybolma
I don’t know which way to go.
Hangi yoldan gideceğimi bilmiyorum.
(A-let me say it.)
(A-söyleyeyim.)
If you are all that you seem
Eğer göründüğün her şeyse
Then, baby, I’m movin’ way too slow.
Sonra bebeğim, çok yavaş ilerliyorum.


I’ve been a fool before.
Daha önce bir aptalım.
Wouldn’t like to get my love caught in the slammin’ door.
Aşkımı slammin kapısına takmak istemem.
How about some information, please ?
Bazı bilgilere ne dersin, lütfen?


Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, do you really wanna love me forever
Şimdi söyle bana, beni sonsuza dek sevmek istiyor musun?
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or am I caught in a hit-and-run?
Yoksa vuruldum mu?
Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, is it gonna be you and me together
Şimdi söyle bana, sen ve ben birlikte olacağız
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or are you just having fun?
Yoksa sadece eğleniyor musun?


Time’s standing still.
Zaman hala duruyor.
Waiting for some small clue.
Bazı küçük ipuçları bekliyorum.
(A-let me tell ya now.)
(Sana şimdi söyleyeyim.)
I keep getting chills
Titremeye devam ediyorum
When I think your love is true.
Bence senin aşkın doğruysa.


I’ve been a fool before.
Daha önce bir aptalım.
Wouldn’t like to get my love caught in the slammin’ door.
Aşkımı slammin kapısına takmak istemem.
How about some information, please?
Bazı bilgilere ne dersin, lütfen?


Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, do you really want to love me forever
Şimdi söyle bana, beni sonsuza dek sevmek istiyor musun?
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or am I caught in a hit-and-run?
Yoksa vuruldum mu?
Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, is it gonna be you and me together
Şimdi söyle bana, sen ve ben birlikte olacağız
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or are you just having fun?
Yoksa sadece eğleniyor musun?


You are so hard to read.
Okumak çok zor.
You play hide-and-seek
Saklambaç oynuyorsun
With your true intentions.
Gerçek niyetlerinizle.
If you’re only playing games,
Sadece oyun oynuyorsan,
I’ll just have to say
Sadece söylemek zorundayım
A-bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.
Güle güle, hoşçakal, hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal, güle güle.


A-do-do you love me, do-do you love me, baby?
Beni seviyor musun, beni seviyor musun bebeğim?
A-do-do you love me, do-do you love me?
Beni seviyor musun, beni seviyor musun?
A-hey, baby.
Merhaba bebeğim.
A-do-do you love me, do-do you love me, baby?
Beni seviyor musun, beni seviyor musun bebeğim?
Come on now.
Şimdi hadi.
A-do-do you love me, do-do you love me?
Beni seviyor musun, beni seviyor musun?
A-tell me, baby.
Bana anlat bebeğim.


I’ve been a fool before.
Daha önce bir aptalım.
Wouldn’t like to get my love caught in the slammin’ door.
Aşkımı slammin kapısına takmak istemem.
Are you more than hot for me
Benim için sıcaktan daha çok mu
Or am I a page in your history book?
Yoksa tarih kitabındaki bir sayfa mıyım?


I don’t mean to make demands,
Taleplerde bulunmak istemiyorum.
But the word and the deed go hand in hand.
Ama söz ve fiil el ele gider.
How about some information, please?
Bazı bilgilere ne dersin, lütfen?


Straight up. Now tell me (tell me)…
Düz yukarı. Şimdi söyle bana (söyle) …
Straight up. Now tell me (tell me)…
Düz yukarı. Şimdi söyle bana (söyle) …
Straight up. Now tell me (tell me)…
Düz yukarı. Şimdi söyle bana (söyle) …
Straight up. Now tell me…
Düz yukarı. Şimdi söyle bana…
Straight up. Now tell me…
Düz yukarı. Şimdi söyle bana…


Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, do you really want to love me forever
Şimdi söyle bana, beni sonsuza dek sevmek istiyor musun?
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or am I caught in a hit-and-run?
Yoksa vuruldum mu?
Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, is it gonna be you and me together
Şimdi söyle bana, sen ve ben birlikte olacağız
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or are you just having fun?
Yoksa sadece eğleniyor musun?


Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, do you really want to love me forever
Şimdi söyle bana, beni sonsuza dek sevmek istiyor musun?
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or am I caught in a hit-and-run?
Yoksa vuruldum mu?
Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, is it gonna be you and me together
Şimdi söyle bana, sen ve ben birlikte olacağız
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)
Or are you just having fun?
Yoksa sadece eğleniyor musun?


Straight up!
Düz yukarı!
Now tell me, do you really want to love me forever
Şimdi söyle bana, beni sonsuza dek sevmek istiyor musun?
(Oh, oh, oh.)
(Oh, oh, oh.)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/paulaabdul/straightup.html