Abdul, Paula - State Of Attraction

I’m in such a state
Ben böyle bir durumda


Such a mess
Bu karışıklık
Such a funny feeling
Çok komik bir duygu
I must confess
İtiraf etmeliyim
I never felt like this before
Daha önce hiç böyle hissetmemiştim


Runnin’ hot
Çok ateşli
Runnin’ my emotions
Benim duygularımı çalıştır
Your lovin’ shock
Sevgilin şoku
Goes through me like an open door
Açık kapı gibi geçiyor


My heart’s in animation
Kalbim animasyonda
And beating double time
Ve iki kez döverek


State of attraction
Cazibe durumu
Somehow you make my body come alive
Bir şekilde vücudumu canlandırıyorsun
My arms wanna hold ya
Kollarım seni tutmak istiyor
My lips wanna kiss
Dudaklarım öpmek ister
You make me want to want you
Beni istememi istiyorsun


This is strange
Bu tuhaf
This is all a new thing
Hepsi yeni bir şey
Oh, what a change
Oh, ne değişti
I know that real life ain’t like this
Gerçek hayatın böyle olmadığını biliyorum.


Goin’ mad
Kızgın
Goin’ past the love zone
Aşk bölgesini geçiyor
I got it bad
Kötü anladım
I got it so I can’t resist
Anladım, bu yüzden dayanamıyorum


I’m in a deep suspension
Derin bir süspansiyondayım
A limbo void of time
Zamanın sınırsız bir boşluğu


State of attraction
Cazibe durumu
You’re just a magnet to this heart of mine
Sen benim bu kalbimin mıknatısısın.
These eyes wanna know ya
Bu gözler seni tanımak istiyor
These hands wanna touch
Bu eller dokunmak istiyor
‘Cause I’m affected by you
Çünkü senden etkilendim


I’m in a state of attraction
Ben bir cazibe halindeyim
Somehow you make my body come alive
Bir şekilde vücudumu canlandırıyorsun
My arms wanna hold ya
Kollarım seni tutmak istiyor
My lips wanna kiss
Dudaklarım öpmek ister
You make me want to want you
Beni istememi istiyorsun


Attraction
cazibe


This is love science, a chemical reaction
Bu aşk bilimi, kimyasal reaksiyon.
Ooh baby, to resist ain’t worth tryin’
Ooh bebeğim, direnmeye değmez.
‘Cause once ya start the action
Çünkü bir kere sen başla


State of attraction
Cazibe durumu
I can’t resist
Dayanamıyorum
A chilly action
Soğuk bir eylem
The first time we kissed
İlk kez öptük
You got me so excited
Beni çok heyecanlandırdın
What can I do?
Ne yapabilirim?
You make want to want you
Seni istememek istiyorsun


State of attraction
Cazibe durumu


State of attraction
Cazibe durumu
I’m in such a state
Ben böyle bir durumda
And I think you know
Ve bence bilirsin
That I can hardly wait
Zor bekleyebilirim


If I’m the magnet
Eğer mıknatıs olsam
Then you’re the steel
O halde sen çeliksin
And I just wanna show
Ve sadece göstermek istiyorum
Exactly how I feel
Tam olarak nasıl hissettiğimi


State of attraction
Cazibe durumu


I’m gonna stay baby
Ben kalacağım bebeğim
I’m wanna hold you
Seni tutmak istiyorum
Lips wanna kiss you
Dudaklar öpmek istiyorum seni


I’m in a state of attraction
Ben bir cazibe halindeyim
Running hot, running my emotions, baby
Ateşli, duygularımı koşarken, bebeğim


State of attraction
Cazibe durumu

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/paulaabdul/stateofattraction.html