ABC - The Ship Of The Seasick Sailor

Running to the empty spaces
Boş alanlara koşmak
Of a love that we once shared
Bir zamanlar paylaştığımız bir aşktan
In between the lipstick traces
Ruj izleri arasında
To a time that we once had
Bir zamanlar sahip olduğumuz bir zamana


You mistook me for a man, that I once knew
Beni bir adam için yanlış anladın, bir zamanlar biliyordum
You caught me unprepared
Beni hazırlıksız yakaladın
That’s why on the tide of an ocean of failure
Bu yüzden bir başarısızlık okyanusu geldiğinde
An ocean of love in my heart
Kalbimde bir aşk okyanusu


Bring me the ship of the seasick sailor
Bana denizci denizcinin gemisini getirin
Bring me the keys of the sleeping jailor
Bana uyku hapishanesinin anahtarlarını getir
Bring me the guns of the war torn soldier
Bana savaşın yırtılan askerlerinin silahlarını getir
Bury the flag slung over his shoulder
Bayrağını omzunun üzerine gömün


Maybe you could love me again
Belki beni yine sevebilirsin
Maybe you could love me again
Belki beni yine sevebilirsin
Then and only then
Sonra ve sadece o zaman
Because it hurts to be your friend
Çünkü arkadaşın olmak acıyor


I’ve been to all the lonely places
Tüm yalnız yerlere gittim
We fought once to defend
Savunmak için bir kez savaştık
I’d hate to be your enemy
Düşmanın olmaktan nefret ederim
Because it hurts to be your friend
Çünkü arkadaşın olmak acıyor


You mistook me for a man, that I once knew
Beni bir adam için yanlış anladın, bir zamanlar biliyordum
You caught me unprepared
Beni hazırlıksız yakaladın
That’s why on the tide of an ocean of failure
Bu yüzden bir başarısızlık okyanusu geldiğinde
An ocean of love in my heart
Kalbimde bir aşk okyanusu


Bring me the ship of the seasick sailor
Bana denizci denizcinin gemisini getirin
Bring me the keys of the sleeping jailor
Bana uyku hapishanesinin anahtarlarını getir
Bring me the guns of the war torn soldier
Bana savaşın yırtılan askerlerinin silahlarını getir
Bury the flag slung over his shoulder
Bayrağını omzunun üzerine gömün


Maybe you could love me again
Belki beni yine sevebilirsin
Maybe you could love me again
Belki beni yine sevebilirsin
Then and only then
Sonra ve sadece o zaman
Because it hurts to be your friend
Çünkü arkadaşın olmak acıyor


The sea is calm
Deniz sakin
The door is locked
Kapı kilitli
We’re safe from harm
Zarardan korunuyoruz
The ship is docked
Gemi demirledi
The battle’s over
Savaş bitti
The war is won
Savaş kazanıldı
Screen fades to black
Ekran siyahlaşır
In a setting sun
Batan güneşin


Bring me the ship of the seasick sailor
Bana denizci denizcinin gemisini getirin
Bring me the keys of the sleeping jailor
Bana uyku hapishanesinin anahtarlarını getir
Bring me the guns of the war torn soldier
Bana savaşın yırtılan askerlerinin silahlarını getir
Bury the flag slung over his shoulder
Bayrağını omzunun üzerine gömün


Maybe you could love me again (All I can do is… Love)
Belki tekrar beni sevebilirsin (Tek yapabileceğim şey … Aşk)
Maybe you could love me again (All I can do is… Love)
Belki tekrar beni sevebilirsin (Tek yapabileceğim şey … Aşk)
Then and only then
Sonra ve sadece o zaman


Because it hurts to be your friend
Çünkü arkadaşın olmak acıyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/abc/theshipoftheseasicksailor.html