Mars, Bruno - When I Was Your Man

Same bed but it feels just a little bit bigger now
Aynı yatak ama şimdi biraz daha büyük hissediyor
Our song on the radio but it don’t sound the same
Radyondaki şarkımız ama aynı ses çıkarmıyor
When our friends talk about you, all it does is just tear me down
Arkadaşlarımız senin hakkında konuştuğunda, hepsi bu sadece beni yırtıp
‘Cause my heart breaks a little when I hear your name
Çünkü ismini duyduğumda kalbim biraz kırılıyor


It all just sounds like oooooh…
Hepsi sadece oooooh gibi geliyor…
Mmm, too young, too dumb to realize
Mmm, çok genç, fark etmek için çok aptal
That I should’ve bought you flowers
Sana çiçek almalıydım
And held your hand
Ve elini tuttu
Should’ve gave you all my hours
Bütün saatlerimi sana vermeliydin
When I had the chance
Şansım varken
Take you to every party
Seni her partiye götür
‘Cause all you wanted to do was dance
Çünkü tüm yapmak istediğin danstı.
Now my baby’s dancing
Şimdi bebeğim dans ediyor
But she’s dancing with another man
ama o başka bir adamla dans ediyor


My pride, my ego, my needs, and my selfish ways
Gururum, egom, ihtiyaçlarım ve bencilce yollarım
Caused a good strong woman like you to walk out my life
Hayatımdan çıkman için senin gibi güçlü bir kadına sebep oldu
Now I never, never get to clean up the mess I made, ohh…
Şimdi asla, yaptığım pisliği asla temizlemem, ohh…
And it haunts me every time I close my eyes
Ve gözlerimi her kapattığımda beni rahatsız ediyor


It all just sounds like oooooh…
Hepsi sadece oooooh gibi geliyor…
Mmm, too young, too dumb to realize
Mmm, çok genç, fark etmek için çok aptal
That I should’ve bought you flowers
Sana çiçek almalıydım
And held your hand
Ve elini tuttu
Should’ve gave you all my hours
Bütün saatlerimi sana vermeliydin
When I had the chance
Şansım varken
Take you to every party
Seni her partiye götür
‘Cause all you wanted to do was dance
Çünkü tüm yapmak istediğin danstı.
Now my baby’s dancing
Şimdi bebeğim dans ediyor
But she’s dancing with another man
ama o başka bir adamla dans ediyor


Although it hurts
Acıtmasına rağmen
I’ll be the first to say that I was wrong
Yanlış olduğumu söyleyen ilk kişi ben olacağım
Oh, I know I’m probably much too late
Oh, biliyorum, muhtemelen çok geç kaldım
To try and apologize for my mistakes
Hatalarımı denemek ve özür dilemek için
But I just want you to know
Ama sadece bilmeni istiyorum


I hope he buys you flowers
Umarım sana çiçek alır
I hope he holds your hand
Umarım senin elini tutar
Give you all his hours
Tüm saatlerini ver
When he has the chance
O şansı olduğunda
Take you to every party
Seni her partiye götür
‘Cause I remember how much you loved to dance
Çünkü dans etmeyi ne kadar sevdiğini hatırlıyorum
Do all the things I should have done
Yapmam gereken her şeyi yap
When I was your man
Senin erkeğinken
Do all the things I should have done
Yapmam gereken her şeyi yap
When I was your man
Senin erkeğinken

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/brunomars/wheniwasyourman.html

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...