Lamar, Kendrick - Swimming Pools (Black Hippy Remix)

[Intro: Ab-Soul]
[Giriş: Ab-Soul]
Playas always trying to pop bottles
Playalar her zaman şişeleri doldurmaya çalışıyor
Niggas love to pop bottles
Niggas pop şişelerine bayılıyor
Then get you a table, my nigga, get you a table, my nigga…
O zaman bir masa al, zenci, bir masa al, zenci …


[Interlude]
[İnterlude]
Pour up, drank, head shot, drank
Dök, içti, kafa vurdu, içti
Sit down, drank, stand up, drank
Otur, içti, ayağa kalk, içti
Pass out, drank, wake up, drank
Dışarı çık, içti, uyan, içti
Faded, drank, faded, drank
Soluk, içti, soluk, içti


[Jay Rock]
[Jay Rock]
No syrup in this cup but this that po’ up
Bu fincanda şurup yok ama bu po ‘yukarı
When you see me po’ up, turn up til you throw up
Beni gördüğünde, ayağa kalkarsan yukarı çık.
Like a bulemic fiending, for hurl over them toilets
Onları tuvalete fırlatmak için bir bulemic gibi
If I run out of liquor in your city, yo where the store at?
Şehrinizde likör kalmazsam, dükkan nerede?
One bottle, two bottles I’m a soldier, never sober
Bir şişe, iki şişe Ben bir askerim, asla ayılmıyor
Cup runneth over, don’t give a fuck about cirrhosis
Kupa bitti, siroz hakkında bir şey yapma
One life, that’s all we have, OK lets toast to that
Bir hayat, sahip olduğumuz tek şey, tamam, şuna izin verelim.
Then dive in a pool full of liquor, swim laps like Michael Phelps
Daha sonra içki dolu bir havuza dalın, Michael Phelps gibi yüzmek turları


[Chorus: Kendrick Lamar]
[Koro: Kendrick Lamar]
Nigga why you babysittin only two or three shots?
Nigga neden sadece iki ya da üç kez bebek bakıcılığı yapıyorsun?
I’mma show you how to turn it up a notch
Ben sana bir çentiği nasıl açacağını göstereyim
First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it
Önce likörle dolu bir yüzme havuzuna kavuşursun.
Pool full of liquor, then you dive in it
Havuz likör dolu, o zaman dalın
I wave a few bottles, then I watch em all flock
Birkaç şişe salladım, sonra tüm akınları izliyorum
All the girls wanna play Baywatch
Tüm kızlar Baywatch oynamak ister
I got a swimming pool full of liquor and they dive in it
İçki dolu bir yüzme havuzum var ve içinde dalış yapıyorlar.
Pool full of liquor I’mma dive in it
İçki likörü dolu havuzun içinde


[Interlude]
[İnterlude]


[Ab-Soul]
[Ab-Ruh]
Used to wake up every morning to a glass of Alize
Her sabah bir bardak Alize’ye uyandırmak için kullanılır
Hope this dollar shot of E&J will take the pain away
Umarım E & J’nin bu dolar vuruşu acıyı alır
Aim and shoot, shots of Ciroc will make the girls get loose
Amaç ve ateş et, Ciroc’un çekimleri kızları gevşetecek
With it we all trippin off the hen like a female chicken
Bununla beraber hepimiz dişi tavuk gibi tavuktan çıkıyoruz.
You with it? (Soul!) Spread your wings, you probably won’t get far
Onunla mı? (Ruh!) Kanatlarını aç, muhtemelen çok uzağa gitmeyeceksin.
I honestly wouldn’t advise operating a car
Dürüst bir araba işletimi tavsiye etmem
Try not to let the peer pressure get the best of ya
Akran baskısının en iyisini yapmasına izin vermemeye çalışın
And end up giving it up in a restroom like the rest of us
Ve geri kalanımız gibi bir tuvalette vazgeçiyorsunuz.


[Chorus]
[Koro]


[Interlude]
[İnterlude]


[Schoolboy Q]
[Okul çocuğu Q]
So it’s that groovy little nigga known for popping them bottles
Yani bu şişeleri haşhaş etmek için kullanılan yüce küçük zenci
Under my pants be a golden dick, bitch, everything about me solid
Benim pantolonumun altında altın bir dick ol, orospu, benim hakkımda her şey sağlam
Burberry nigga, them be my draws, Alexander McQueen in closets
Burberry nigga, onlar benim beraberliğim, dolaplardaki Alexander McQueen.
Swagged-out king, yeah nigga I’m Puff, uh, have that pussy throbbin’
Tırtıllı kral, evet zenci Ben Puff, o kedi pisliğine sahip ol.
Someone tell me where the drugs at, I’m into that, twisted off them molly caps
Birisi bana uyuşturucuların nerede olduğunu anlatıyor, ben buna katılıyorum
Ciroc too don’t fuck wit Goose; can I get a shot, swim in your juice?
Ciroc da lanet Goose; Bir vuruş alabilir miyim, meyve suyunda yüzebilir miyim?
Worth a stack a minute, everyday that shit repeat
Bir yığın bir dakika değer, her gün bu bok tekrarlayın
I ain’t tryna sweep you off your feet – bitch, did you see your tab reciept?
Seni ayağından çekmeye çalışmıyorum – orospu, tablanın çekildiğini gördün mü?


[Chorus]
[Koro]


[Interlude]
[İnterlude]


“Sherane?”
“Sherane?”
(Pool full of liqour then you dive in, in, in, in [reversed])
(Liqour’la dolu havuz o zaman, içinde, içinde, tersine, [tersine döndü])
“Sherane, Sherane, Sherane” (Wa-Watch em all f-flock)
“Sherane, Sherane, Sherane” (Tüm f-sürüsünü izleyin)
“Awww man”
“Awww adam”
“Sherane” (Girls wanna play, play, play)
“Sherane” (Kızlar oynamak, oynamak, oynamak)
Where is she taking me? (P-Pool full of liquor imma d-d-i-iive in)
Beni nereye götürüyor? (P-Havuz likör imma ddi-iive dolu)
Where is she, taking… me
O nerede?


[Kendrick Lamar]
[Kendrick Lamar]
All I, all I, all I, all I have in life is my new appetite for failure
Hepsi ben, hep ben, tüm ben, hayatımda sahip olduğum tek şey başarısızlık için yeni iştahım.
And I got hunger pain that grow insane; tell me do that sound familiar?
Ve çılgınca büyüyen açlık ağrım var; bana tanıdık geldiğini söyle?
If it do then you’re like me, makin’ excuse that your relief
Eğer öyleyse sen benim gibisin.
Is in the bottom of the bottle, and the greenest indo leaf
Şişenin dibinde ve en yeşil indo yaprağı
As the window open I release, everything that corrode inside of me
Açılan pencere açıldığında, içimde çürümen her şey
I see you joking, why you laugh? Don’t you feel bad? I probably sleep
Şaka yapıyorsun, neden güldün? Kendini kötü hissetmiyor musun? Muhtemelen uyuyorum
And never ever wake up; never ever wake up, never ever wake up
Ve asla uyanma; asla uyanma, asla uyanma
In God I trust, but just when I thought I had enough
Tanrı’ya güveniyorum, ama sadece yeterince düşündüğüm zaman


[Outro: Kendrick Lamar]
[Diğer: Kendrick Lamar]
More, more, bless me more
Daha fazla, beni daha fazla korusun
We gon drink this mothafucka down, more
Bu mothafucka’yı içelim, daha fazla
Bottoms up then we pass it round, more
Dipleri yukarı doğru geçiririz, daha fazla
Fill it up more, not enough, moooore
Daha fazla doldur, yeterli değil, moooore
…Bless me more
… Beni daha çok korusun
We gon drink this mothafucka down, more
Bu mothafucka’yı içelim, daha fazla
Bottoms up then we pass it round, more
Dipleri yukarı doğru geçiririz, daha fazla
Fill it up more, not enough, more [3X]
Daha fazla, yeterli değil, daha fazla doldurun [3X]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/kendricklamar/swimmingpoolsblackhippyremix.html

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...