Lady Gaga - Love Game

[2x]
[2x]
Let’s have some fun,
Hadi biraz eğlenelim,
This beat is sick
Bu ritim hasta
I wanna take a ride on your disco stick
Disko çubuğunda bir gezintiye çıkmak istiyorum


I wanna kiss you
seni öpmek istiyorum
But if I do then I might miss you babe
Ama eğer yaparsam seni özleyebilirim bebeğim
It’s complicated and stupid
Bu karmaşık ve aptalca
Got my ass squeezed by sexy Cupid
Seksi Cupid tarafından sıkılmış kıçımı aldım
Guess he wants to play,
Sanırım oynamak istiyor
Wants to play
Oynamak istiyor
A love game
Bir aşk oyunu
A love game
Bir aşk oyunu


Hold me and love me
Sarıl bana ve sev beni
Just wanna touch you for a minute
Sadece bir dakikalığına sana dokunmak istiyorum
Maybe three seconds is enough for my heart to quit it
Kalbimin onu bırakması için üç saniye yeterlidir.
Let’s have some fun,
Hadi biraz eğlenelim,
This beat is sick
Bu ritim hasta
I wanna take a ride on your disco stick
Disko çubuğunda bir gezintiye çıkmak istiyorum
Don’t think too much just bust that kick
Çok fazla düşünmeyin o tekme büstü
I wanna take a ride on your disco stick
Disko çubuğunda bir gezintiye çıkmak istiyorum


[2x]
[2x]
Let’s play a love game,
Haydi bir aşk oyunu oynayalım,
Play a love game
Bir aşk oyunu oyna
Do you want love or you want fame?
Aşk ister misin yoksa şöhret ister misin?
Are you in the game?
Oyunda mısın?
Dans le love game?
Aşk oyununda mı?


I’m on a mission,
Ben bir görevdeyim
And it involves some heavy touchin’ yeah.
Ve bazı ağır dokunuşlar içerir evet.
You’ve indicated your interest,
İlgini belirttin,
I’m educated in sex, yes.
Ben seks konusunda eğitildim, evet.
And now I want it bad,
Ve şimdi onu kötü istiyorum
Want it bad.
Kötü olsun.
A love game,
Bir aşk oyunu
A love game.
Bir aşk oyunu.


Hold me and love me
Sarıl bana ve sev beni
Just wanna touch you for a minute
Sadece bir dakikalığına sana dokunmak istiyorum
Maybe three seconds is enough for my heart to quit it
Kalbimin onu bırakması için üç saniye yeterlidir.
Let’s have some fun,
Hadi biraz eğlenelim,
This beat is sick
Bu ritim hasta
I wanna take a ride on your disco stick
Disko çubuğunda bir gezintiye çıkmak istiyorum
Don’t think too much just bust that kick
Çok fazla düşünmeyin o tekme büstü
I wanna take a ride on your disco stick
Disko çubuğunda bir gezintiye çıkmak istiyorum


[2x]
[2x]
Let’s play a love game,
Haydi bir aşk oyunu oynayalım,
Play a love game
Bir aşk oyunu oyna
Do you want love or you want fame?
Aşk ister misin yoksa şöhret ister misin?
Are you in the game?
Oyunda mısın?
Dans le love game?
Aşk oyununda mı?


I can see you staring there from across the block with a smile on your mouth and your hand on your huh
Oradaki bloğunuzdan bir gülümseme ile oraya baktığını görebiliyorum.
The story of us it always starts the same with a boy and a girl and a huh and a game!
Bizim hikayemiz her zaman bir erkek ve bir kız ve bir huh ve bir oyun ile aynı başlar!
And a game
Ve bir oyun
And a game
Ve bir oyun
And a game
Ve bir oyun
A love game!
Bir aşk oyunu!


[4x]
[4x]
Let’s play a love game,
Haydi bir aşk oyunu oynayalım,
Play a love game
Bir aşk oyunu oyna
Do you want love or you want fame?
Aşk ister misin yoksa şöhret ister misin?
Are you in the game?
Oyunda mısın?
Dans le love game?
Aşk oyununda mı?


Dans le love game?
Aşk oyununda mı?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ladygaga/lovegame.html

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...