Clay Aiken - Mary Did You Know

Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy would one day walk on water?
Bebek oğlunun bir gün su üstünde yürüdüğünü?
Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy would save our sons and daughters?
Bebek oğlun oğullarımızı ve kızlarımızı kurtaracak mı?
Did you know
Biliyor musun
that your Baby Boy has come to make you new?
Baby Boy’un seni yeni mi getirdiğini?
This Child that you delivered will soon deliver you.
Teslim ettiğin bu Çocuk yakında seni teslim edecek.


Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy will give sight to a blind man?
senin Baby Boy’un kör bir adama görünmesini mi?
Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy will calm the storm with His hand?
senin Baby Boy senin eliyle fırtına sakin olacak?
Did you know
Biliyor musun
that your Baby Boy has walked where angels trod?
Bebek oğlunun meleklerin nerede yaşadığını gördü mü?
When you kiss your little Baby you kissed the face of God?
Küçük bebeğini öptüğünde, Tanrı’nın yüzünü öptün mü?


Mary did you know.. Ooo Ooo Ooo
Mary biliyor muydun .. Ooo Ooo Ooo


The blind will see.
Kör görecek.
The deaf will hear.
Sağır işitecek.
The dead will live again.
Ölü tekrar yaşayacak.
The lame will leap.
Topal sıçrama olacak.
The dumb will speak
Aptal konuşacak
The praises of The Lamb.
Kuzunun övgüleri.


Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy is Lord of all creation?
Baby Boy’un tüm yaratılışın Rabbi mi?
Mary, did you know
Mary biliyor muydun
that your Baby Boy would one day rule the nations?
Baby Boy’unun bir gün milletleri yöneteceğini mi?
Did you know
Biliyor musun
that your Baby Boy is heaven’s perfect Lamb?
Baby Boy’un cennetin mükemmel kuzusu mu?
The sleeping Child you’re holding is the great “I am”
Tuttuğun Uyuyan Çocuk büyük “Ben”

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/clayaiken/marydidyouknow.html

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...